CURS ON LINE: Treball amb famílies als centres del sistema de protecció (permanent)

CURS ON LINE: Treball amb famílies als centres del sistema de protecció (permanent)

Durada: 12 hores. Sense horaris preestablerts.
Inici: No hi ha dates específiques per accedir-hi. Es pot iniciar en qualsevol moment.
Lloc: A distància.

Els centres del sistema català de protecció ocupen un lloc “privilegiat” dins de la xarxa de protecció: ni han decidit que aquell infant o adolescent no pot continuar vivint amb la seva família, ni decidiran (només proposaran) el seu retorn. Quina és, doncs, la seva funció? Tenir cura d’aquell infant o adolescent durant un temps (recurs temporal amb una durada determinada) i, per fer-ho i fer-ho bé, necessiten de la col·laboració de la família per tal de propiciar el retorn a casa de l’infant o adolescent, en els casos que sigui possible.

Si som capaços de transmetre aquest missatge a la família, des del mateix moment de l’ingrés, estarem, alhora, transmetent una mirada des de la  possibilitat a algú (la família) que es pot sentir extremadament qüestionat en el seu rol, fins al  punt d’haver-li tret la tutela d’allò més valuós que una persona pot tenir: un fill/a.

La temporalitat de l’estada al centre ens hauria d’obligar a fer que, des del moment de l’ingrés, puguem pensar i treballar en la seva sortida, tot entenent que la nostra funció amb els referents familiars no és la d’anul·lar la família, ni tan sols la de substituir-la. La nostra única funció serà complementar-la, encara que, en última instància, el lloc que ocuparem ens el donarà l’infant o adolescent i la pròpia família.

Desvincular els infants de les seves famílies i al mateix temps pretendre que adquireixin habilitats per poder fer-se’n càrrec més endavant és una contradicció. Quan es produeix un ingrés d’un infant en un centre, els pares i les mares deixen de tenir l'oportunitat de posar en pràctica les accions més bàsiques per tenir-ne cura i, a més a més, se'ls impedeix seguir fent aquelles que fins al moment de la intervenció professional complien mínimament.

Totes les interaccions amb l’infant o adolescent i la família han d’intentar facilitar el retorn al nucli familiar. S’ha de planificar des del primer dia per tal que les famílies se sentin implicades i que puguin veure que el retorn del seu fill/a està associat a la recuperació o adquisició de les capacitats parentals necessàries. El que hem d’aconseguir és que la família no perdi, en cap moment, el protagonisme de responsabilitat amb relació a la cura del seu fill/a, sempre tenint en compte les circumstàncies que envolten cada cas.

En el treball amb les famílies des dels centres no podem limitar-nos al compliment d’aquelles obligacions que se’ns demanen, per part de qui ens contracta, sinó que, per a respondre amb garanties al nostre encàrrec, és necessari preparar-nos per a poder atendre a les famílies adequadament.

Objectius:

  • Adquirir coneixements del treball amb famílies al centre.
  • Promoure competències parentals en les famílies.

A càrrec de: Lupe Navas Díaz, pedagoga i educadora social. Màster en Intervenció amb infància i adolescència en risc. Postgrau en direcció de centres del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

Inscripcions en aquest enllaç.

El present curs és de modalitat online oberta, consta de 12 hores lectives realitzades a partir de la lectura de documents teòrics, junt amb la realització d’una activitat final i un test autoavaluable. L’avaluació del curs consta de l’activitat final i del test autoavaluable. Un cop aprovades aquestes dues activitats es tramitarà el certificat online d’aprofitament corresponent.

Condicions del descompte per a membres del CEESC

El CEESC ha arribat a un conveni amb Arkhé en virtut del qual els col·legiats i col·legiades del CEESC gaudeixen d'un descompte en el preu dels seus cursos. Nosaltres us en destaquem els que creiem que poden ser del vostre interès, però el descompte s'aplica a tota la seva oferta formativa que trobareu en aquest enllaç.


Curs certificat per:

En conveni amb:

Informació bàsica

Inici de l'activitat 30-06-2024
Col·legiats/ades i/o amics/gues del CEESC: 45 €
No col·legiats/ades: 60 €
Localització En línia