Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i/o mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació.
Pots consultar la nostra política de cookies aquí. Fent clic al botó "Accepto" d'aquest banner estàs acceptant de forma explícita que estàs d'acord amb la nostra política de cookies.
Si tens dubtes pots obtenir més informació 'aquí'.

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal que fa el CEESC. .

La present Política de protecció de dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal.

El CEESC assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària. Així mateix, de conformitat amb el que estableix el RGPD es mantindrà el corresponent registre de tractament de dades personals.

1. Responsable del tractament

Responsable: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
Adreça: Aragó, 141-143, 4a. planta. 08015 Barcelona
CIF: Q5850040F
Tel: 934521008
Fax: 935 183 054
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Delegat de protecció de dades (DPD): Fran del Buey
Contacte DPD: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

2. Finalitat, legitimació i conservació del tractament de dades 

2.1. Finalitat

Quan les seves dades personals siguin recollides a través dels diferents formularis que trobarà a la web, serà necessari que faciliti, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*), acceptant expressament i de manera lliure i inequívoca que el tractament de les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de les dades restants. 

Les dades que ens faciliti a través d’aquest lloc web seran tractades amb les finalitats següents: 

a. Gestió dels serveis del CEESC i la seva web: manteniment, compliment, desenvolupament i control dels serveis oferts pel CEESC.

b. Contacte: gestionar el seu contacte amb el CEESC ja sigui per una consulta, ajuda, sol·licitud, reclamació, queixa, sol·licitud de servei, o qualsevol altre motiu.

c. Sobre els correus electrònics de tercers que puguin existir: estan a efectes informatius, no implica en cap cas l’existència de relacions entre el CEESC i el propietari del correu electrònic, ni l’acceptació i aprovació per part del CEESC dels seus serveis ni de la seva política de privacitat. El CEESC no rebrà els correus que s’enviïn a aquestes adreces, i l’usuari en cas d’enviar un correu electrònic a aquestes adreces voldrà dir que ha acceptat les polítiques de privacitat que puguin existir en cada un d’ells.

d. Xarxes socials: el CEESC posa en el seu coneixement que està present en xarxes socials. El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle o realitzant qualsevol acció de connexió amb el CEESC a les xarxes socials) de les pàgines oficials del CEESC a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, l’avís legal de la web, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i demés normatives d’accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui, les quals l’usuari de les xarxes socials ja haurà acceptat. EL CEESC tractarà les dades que ens faciliti fent-se seguidor amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats del CEESC o de tercers que hi puguin estar relacionats amb l’activitat del CEESC així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

e. Borsa de supervisores i supervisors del CEESC: les dades que es facilitin seran utilitzades per tal de facilitar a les administracions la contractació de professionals amb coneixements i experiència en la supervisió de professionals i/o equips. Vegeu també el punt 3 sobre els destinataris de les teves dades.

L’usuari, facilitant les seves dades ja sigui mitjançant la marcació de la casella corresponent en cada cas o per qualsevol altre mitjà, accepta de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades per part del CEESC per a la realització de les finalitats per a les quals han estat facilitades. Així mateix, garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l'obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, el CEESC les cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà.

Tanmateix, les seves dades podran ser comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

2.2. Legitimació

El tractament de les dades personals recollides a través d’aquesta pàgina web es basa en el consentiment de l’usuari quan entra les dades sol·licitades als formularis de la web del CEESC i marca la casella corresponent d’acceptació de la Política de Protecció de Dades. Tanmateix la legitimació també es basa -o pot basar-se- en la satisfacció d’un interès legítim perseguit pel CEESC, que es concreta en la millora contínua de l’eina o serveis web que ofereix al col·lectiu col·legiat en particular i a la ciutadania en general.

Aquest consentiment es podrà retirar en qualsevol moment de la manera prevista en el punt cinquè d’aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal.

No obstant l’anterior, la legitimació del tractament de les dades personals recollides a través de la finestreta única així com dels formularis de denúncies, queixes i reclamacions es realitza en compliment de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals i Llei 15/1996, de 15 de novembre, de creació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

2.3. Conservació de les dades

Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament i fins que existeixi un interès mutu en mantenir la finalitat del mateix, sempre i quan l’usuari no hagi revocat el seu consentiment, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat a la normativa aplicable. 

Els criteris que s’aplicaran per a la conservació de les dades proporcionades per l’usuari seran les següents: obligació legal; duració de la relació contractual, si s’escau, i les responsabilitats derivades d’aquesta relació; sol·licitud de supressió de les dades personals per part dels interessats. 

Quan el seu ús ja no sigui necessari, es procedirà a la supressió de les dades aplicant les mesures de seguretat adequades.

 

3. Destinataris de les seves dades

Les seves dades personals facilitades a través de la pàgina web seran cedides a les administracions que sol·licitin professionals per dur a terme la supervisió de professionals i/o equips. El CEESC signarà un conveni amb l’administració que sol·liciti aquest servei, per tal d’establir en quina forma es cedeixen aquestes dades que sempre seran utilitzades exclusivament per cercar professionals que realitzen supervisió de professionals i/o equips.

4. Exercici dels seus drets

Podrà exercir els drets que s’exposen a continuació mitjançant un escrit adreçat a la seu social del CEESC, Carrer Aragó, 141-143, 4. planta, 08015 Barcelona, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades o per correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Per exercir els drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït.

Pots sol·licitar informació sobre el dret d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, d’oposició i a la portabilitat

5. Possibilitat de retirar el consentiment

Pot retirar el seu consentiment mitjançant un escrit adreçat al CEESC, Carrer Aragó, 141-143, 4a. planta, 08015 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o per correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

6. Seguretat de les dades personals

Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades, segons la seva naturalesa i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

7. Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot contactar o presentar una reclamació a: 

El delegat de protecció de dades Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
o davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal:
C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona
http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les teves dades ens autoritzes expressament per a realitzar el tractament de les mateixes conforme al descrit anteriorment.

 

 

*Espai en construcció permanent*

El CEESC i la figura de l'educador/a social estem presents en les següents entitats i organismes professionals a través d'algunes de les persones col·legiades.

Properes activitats relacionades amb els espais de representació.

Animació_SocioculturalBibliotequesCGCEESComunitariCooperacióDependènciaDiscapacitat
Drets_HumansEducació_AudiovisualEducació_VialEscolaÈticaFamíliaGènereGent_Gran
ImmigracióInfànciaInternacionalJoventutMediació│ParentalitatPenitenciariPobresaPremisSalut
Salut_MentalServeis_SocialsSociolaboralSostenibilitatUniversitats


ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL

Àmbit nacional


BIBLIOTEQUES

Àmbit nacional


CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES (CGCEES)

Àmbit estatal
 • CGCEES:
  • Comissió de Treball de Gènere.
  • Comissió Permanent (Presidència).
  • Comissió Permanent d'Envelliment Actiu.
  • Comitè Comunicació.
  • Grup de Treball Presons.
  • Grup Educació Vial.
  • Vocalia Formació / Universitats.
  • Vocalia Internacional.
  • Vocalia Sociolaboral.


COMUNITARI

Àmbit local


COOPERACIÓ

Àmbit nacional


DEPENDÈNCIA

Àmbit nacional


DISCAPACITAT

Àmbit local


DRETS HUMANS

Àmbit nacional


EDUCACIÓ AUDIOVISUAL

Àmbit local
Àmbit nacional


EDUCACIÓ VIAL

Àmbit estatal
 • CGCEES. Grup Educació Vial.


ESCOLA

Àmbit nacional


ÈTICA

Àmbit nacional


FAMÍLIA

Àmbit local


GÈNERE

Àmbit nacional
Àmbit estatal
 • CGCEES. Comissió de Treball de Gènere.


GENT GRAN

Àmbit local
Àmbit nacional
Àmbit estatal
 • CGCEES. Comissió Permanent d'Envelliment Actiu.


IMMIGRACIÓ

Àmbit local
 • Ajuntament de Tortosa. Plataforma Acollida Immigrants.
Àmbit nacional


INFÀNCIA

Àmbit local
Àmbit nacional


INTERNACIONAL

Àmbit estatal
 • CGCEES. Vocalia Internacional.


INTERPROFESSIONAL

Àmbit local
 • Setmana de les Professions de Lleida (Organització).
Àmbit nacional
 • Associació Intercol·legial:
  • Comissió de Dones i Igualtat.
  • Comissió Sènior.
  • Junta Directiva.
  • Sectorial Acció Social.
  • Taula Lletrada.
  • Taula Tècnica.


JOVENTUT

Àmbit local
Àmbit nacional
Àmbit internacional

MEDIACIÓ

Àmbit local
Àmbit nacional


PARENTALITAT

Àmbit nacional


PENITENCIARI

Àmbit estatal
 • CGCEES. Grup de Treball Presons.


POBRESA

Àmbit nacional


PREMIS

Àmbit nacional


SALUT

Àmbit nacional


SALUT MENTAL

Àmbit nacional


SERVEIS SOCIALS

Àmbit local
Àmbit nacional
 • Congrés Serveis Socials Bàsics 2020:
  • Comitè Assessor.
  • Comitè Científic.
  • Comitè Institucional.
  • Comitè Organitzador.
 • Generalitat de Catalunya:


SOCIOLABORAL

Àmbit estatal
 • CGCEES. Vocalia Sociolaboral.


SOSTENIBILITAT

Àmbit local


UNIVERSITATS

Àmbit local
Àmbit nacional
Àmbit estatal
 • CGCEES. Vocalia Formació / Universitats.
Àmbit internacional

 

 

Maria Rosa Monreal

Presidenta
Col·legiada 6227

Llicenciada en Antropologia Social i Cultural.

Educadora social des del 1996 en l’àmbit de les drogodependències i, des del 1999, en el centre obert municipal de l’Hospitalet. Educadora social a serveis socials bàsics, des del 2001; on hi coordino un equip tècnic des del 2008. També sóc consultora a la UOC, de Treballs de Final de Grau d’educació social.

He anat fent diferents funcions dins de l’organització, de les cinquenes a les novenes Jornades d’atenció Primària, presidint les setenes Jornades (2007) i  he estat la Comissionada del Congrés de Serveis Socials Bàsics, celebrat l’any 2014.

He participat com a formadora en les cinc edicions del Seminari de casos pràctics per a serveis socials bàsics, que organitza el CEESC des del 2010.

Un llibre: “La vaca que va pondre un ou”, d’Andy Cutbill i “El artesano”, de Richard Sennett.

Francesca Ferrari

Vicepresidenta
Col·legiada 1145

Pedagoga, habilitada com a educadora social, mediadora, Màster en Direcció d’Organitzacions i en Recursos Humans..

Intervenció socioeducativa des de 1987 amb gent gran, infants, adolescents, joves, famílies, persones amb discapacitat i persones immigrades. Directora general adjunta de l’Associació “in via”, on vaig treballar 25 anys, també coordinava pràctiques de diferents Universitats i feia selecció. Ara jubilada. Però continuo amb la meva professió de mediadora a la qual dedico tot el meu temps i des de la mirada més social.

Com a mediadora, des de 1995. He dissenyat i implementat diferents serveis de mediació. Membre del Comitè Assessor del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, designada pel CEESC. Membre de la Junta de l’Associació Professional de Mediadors, ACDMA. Registrada en el Centre de Mediació del Dret Privat de Catalunya en els dos Registres, familiar i civil.

Coordino el Col·lectiu Professional de Mediadors del CEESC. Hem posat en marxa tres serveis de mediació, amb els quals col·laboro: Servei d’Orientació en resolució de conflictes i de Mediació en les Organitzacions (SOMO); Servei de mediació comunitària en conveni amb l’Ajuntament de Barcelona; i Servei d’Informació Mediadora (SIM) amb conveni amb el Centre de Mediació del Dret Privat de Catalunya.

Per altra banda, soc membre dels Sèniors del CEESC, projecte que intenta acompanyar els més joves, amb l’experiència dels que no ho som tant.

Lluís Vila

Vicepresident
Col·legiat 10140

Vaig descobrir aquest ofici tard i hi arribo a través de la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys després d’abandonar el BUP i de ser exclòs per a l’accés al cos de bombers conseqüència de baixa visió en l’ull esquerra. Malgrat que sovint es concep la figura dels educadors i educadores socials com “apagafocs", crec que potser compartim amb els bombers els fet d’estar a primera línia de foc i l’esperit d’oferir suport als altres.

Professionalment he tingut l’oportunitat d’aprendre i créixer al costat d’equips i institucions diverses: Casal dels Infants del Raval, Fundació Secretariado Gitano, Fundació Formació i Treball, i Projecte Passwork, de la Fundació ADSIS. Actualment treballo com a director de la Fundació Integramenet, una petita entitat en època de canvis i transformació que atén necessitats socials insuficientment cobertes en un barri força oblidat.

Col·laboro com a Professor Consultor a la UOC en el Grau d’Educació Social i també com a Professor Associat en el Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

Des de fa un parell anys la meva vinculació amb el CEESC ha anat creixent i prenent forma arrel de la voluntat militant per aconseguir l’accés i reconeixement dels educadors i educadores socials en el sistema educatiu reglat.

Un llibre: "Acción social y educativa en contextos escolares", d'Eva Bretones i Miquel Castillo.

Rossend Viñes

Secretari
Col·legiat 3919

Educador social al Departament de Justícia des de 1991, on es cap d'un equip d'educadors des del 1999.

Professor Consultor a la UOC a l'assignatura Justícia Conflicte i Educació Social i Treball de final de Grau.

Joan Muntané

Tresorer
Col·legiat 1009

Sóc mestre de formació però educador social de professió (habilitat pel CEESC) i vaig fer un postgrau d’atenció primària i infància. Fa més de 25 anys que treballo en infàncies, adolescències i famílies, sobretot amb aquelles considerades en risc i, concretament, en Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE). Tot aquest temps he treballat en una cooperativa anomenada Drecera, que aposta per desenvolupar un model teòric des d’on poder pensar les pràctiques que s’hi desenvolupen.

En els darrers anys m'he especialitzat en la docència, la formació continuada cap a professionals d'aquest camp en actiu o en atur, la formació inicial dels futurs nous professionals o la coordinació de les seves pràctiques, assumint el repte de la distància i de la virtualitat com una bona eina formativa com a consultor del grau d’Educació Social a la UOC.

També a dia d'avui formo part de la junta de la FEDAIA, a part de la del CEESC, amb la voluntat de trobar espais de construcció i dinamització de la professió, i de fixar criteris de qualitat dels serveis que es poden oferir vers l’atenció d’aquelles persones que ho poden necessitar.

Un llibre: “Frankenstein educador”, de Philippe Meirieu  i “Pedagogia social: Cartas para navegar en el nuevo milenio”, de Violeta Núñez. Un parell de llibres imprescindibles per a la professió.

Begoña Escribano

Vocal
Col·legiada 6051

Fa 11 anys que treballo com a educadora social a SSB, després d'haver treballat prèviament (compaginant) com a monitora de lleure i menjadors escolars, dinamitzadora de joves o educadora en centres oberts, durant uns 4 anys.

I és la meva ocupació actual la que m'ha vinculat més amb el CEESC, sobretot arran d'haver format part dels comitès organitzador-científic de les 8es i 9es Jornades de Serveis Socials Bàsics i el Congrés de Serveis Socials Bàsics, del passat 2014. Així va ser com va començar la meva vinculació amb el CEESC, cada vegada més estreta, fins arribar a pertànyer ara mateix a la Junta de Govern com a vocal i sent coreferent en les Àrees de Comunicació i de Projectes i Activitats.

Un llibre: “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury i “Un món feliç” d'Aldous Huxley. Dos llibres que des del principi em van captivar i que de tant en tant torno a rellegir.

Charo Quero

Vocal
Col·legiada 1528

La meva dedicació dels últims 17 anys ha estat i és d’educadora social a Serveis Socials Bàsics.

Anteriorment, havia estat treballant en l'àmbit de justícia a presons i a justícia Juvenil. També he estat vinculada a diferents projectes socials en l'àmbit de la infància i l'adolescència, població nouvinguda i cooperació per al desenvolupament.

Vaig formar part de l'anterior Junta de Govern com a coreferent de l'Àrea de Comunicació i, actualment, sóc membre del Consell de Redacció dels Quaderns d'Educació Social.

Un llibre: “Demian”, de Hermann Hesse.

Míriem Solsona

Vocal
Col·legiada 7692

Diplomada en Educació Social (“primera fornada” de la UB). Al llarg dels anys he anat treballant en diferents àmbits: lleure educatiu, educació no formal, cooperació per al desenvolupament, població nouvinguda i polítiques d’immigració, treball comunitari i darrerament estic fent substitucions en serveis socials d’atenció primària.

Després de viure uns anys fora, em vaig trobar que ja teníem col·legi professional. Vaig entrar a treballar al Col·legi com a tècnica de l’Àrea Internacional del 2003 al 2004 que, en aquell moment, liderava l’Antoni Julià. Així es va generar la meva proximitat i implicació amb el CEESC. Vaig formar part de la Junta del 2010 al 2014, i he renovat el meu compromís amb l’actual equip de govern.

Sóc una de les persones referents en l’Àrea de Relacions i també membre del grup motor de la Vocalia Internacional del CGCEES.

Un llibre: “Cartes a un jove poeta”, de Reiner Maria Rilke. És un dels meus llibres preferits (rellegit i regalat un munt de vegades).

Noèlia Redó

Vocal
Col·legiada 9359

Sóc educadora social i directora de lleure, actualment estic estudiant el grau de Pedagogia a la UNED. Soc vicepresidenta de la delegació del CEESC a Terres de l'Ebre.

La meva trajectòria professional està vinculada a l’àmbit de la infància i l’adolescència en risc. Primerament, com a directora d’un centre obert infantil a l’ajuntament d’Amposta i després com a coordinadora d’un pis assistit per a joves de 16 a 18 anys i, actualment, treballo com a educadora al Centre d’Acollida de les Terres de l’Ebre d’Amposta, ambdós serveis, de la cooperativa SUARA. També, i de manera compaginada amb les anteriors feines, he tingut experiències laborals en l’àmbit del lleure i de la gent gran, com a responsable del departament d’animació sociocultural i com a educadora dels serveis socials bàsics d’atenció primària.

Intento formar-me contínuament, molts dels cursos que he fet són part de l’oferta formativa que s’ofereix anualment des del CEESC.

Em sento una dona molt afortunada, cada experiència laboral ha significat una oportunitat per créixer tant en l’àmbit professional com el personal i sé que ho he fet de la mà de professionals compromesos i implicats en la tasca educativa dels que he après i segueixo aprenent moltíssim.

L’últim llibre que he llegit ha estat "El Clown, un navegante de las emociones", de Jesús Jara.

Núria Palau

Vocal
Col·legiada 1283

Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació, especialitat en Pedagogia Terapèutica, i en Psicopedagogia. Vaig iniciar-me en el món social en projectes sociolaborals amb nois i noies de justícia juvenil. Posteriorment, m'he apropat a l'àmbit escolar, dirigint un nou projecte de residència d'estudiants, desenvolupant-hi tasques d'assessorament psicopedagògic i de coordinació.

Actualment, soc directora tècnica del Grup d'Esplai Blanquerna, entitat que es dedica a l'acció social a través de projectes diversos a les Terres de l'Ebre i en què em vaig iniciar com a voluntària. Així mateix, soc professora associada de la Universitat Rovira i Virgili impartint la matèria de Societat, Família i Educació al Grau d'Educació Primària i d'Educació Infanil al campus de Terres de l'Ebre i tutoritzant Treballs Final de Grau.

La vinculació amb el CEESC l’he viscut des dels seus inicis. Vaig habilitar-me l’any 1998 i sempre m’hi he sentit vinculada. Soc presidenta de la Junta delegada del CEESC a Terres de l’Ebre.

Un llibre: "El conte de Nadal de l'Auggie Wren", de Paul Auster i "El poema de la rosa als llavis", de Joan Salvat-Papasseit.

Óscar Martínez

Vocal
Col·legiat 10095

De la promoció d’Educació Social del 2000, posteriorment em vaig doctorar en Educació i Societat i llicenciar en Psicopedagogia. També he fet un postgrau en Inserció Laboral, un Màster en Societat de la Informació i el Coneixement, i un altre postgrau en Educació i TIC (eLearning). Vaig estar uns anys fent voluntariat amb diferents institucions. 20 anys d’experiència com a educador amb persones amb diversitat funcional. Treballo actualment com a professor a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull) des de l’any 2001.

He publicat els llibres “Alterando la discapacidad” (amb Jordi Planella) i “Acció Social 2.0. Per crear, compartir i reinventar” (amb Anna Forés). Escric habitualment articles, tant acadèmics com d’opinió sobre diferents qüestions relacionades amb l’Educació Social.

M’incorporo a la junta de govern del CEESC al 2018.

Un llibre: "Wonder. La lección de August", de Raquel Jaramillo Palacio i "El curiós incident del gos a mitjanit", de Mark Haddon, dos llibres que descobreixen la diversitat humana i com el sistema és el principal generador de problemes per a tot aquell que funciona diferent a la norma..

Pep Plana

Vocal
Col·legiat 2931

Estic habilitat pel nostre col·legi professional des del 1998, amb el número 2931.

Vaig començar a treballar d’educador l’any 1982 i he estat proper a totes les etapes que hem anat passant els educadors i educadores durant aquests anys. Tot i que principalment he treballat en el món de la infància en risc, també he treballat amb joves i en cooperació al desenvolupament fora de Catalunya.

Actualment, desenvolupo la meva tasca laboral al Centre d’Acollida Misericòrdia de Girona amb nens i nenes d’edats compreses entre els cinc i els dotze anys.

Un llibre: no sóc bon lector de llibres, però m’apassiona la lectura de revistes com National Geographic, Sàpiens o Descobrir.

Xavi Puig

Vocal
Col·legiat 1158

Vaig iniciar la meva actuació com a educador social l'any 1984, en l'àmbit de la infància, en Centres Residencials d’Acció Educativa i, posteriorment, vaig ocupar-ne el rol de director. Cap a l'any 2000, vaig agafar responsabilitats directives a l'entitat i he participat en òrgans de govern a plataformes del sector: EAPN-ES (xarxa de lluita contra la pobresa), la Confederació Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) i FEDAIA. En aquestes dues darreres legislatures, he format part del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars (CAPSIF) del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Actualment, sóc director de l'Associació CEPS (Associació per la Creació d'Estudis i Projectes Socials).

Formo part de l’Àrea de Relacions de la Junta de Govern del CEESC i sóc el vicepresident del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales.

Un llibre: “L'home a la recerca de sentit”, de Viktor Frankl.
 

Albert Font-Tarrés

Vocal
Col·legiat 9806

Soc de la promoció 2004-2007. Des del 2016 treballo en un CRAE per a joves d'entre 14 i 18 anys. Abans havia combinat períodes d'exercici de la professió amb d'altres dedicats al periodisme. Com a educador social també he treballat amb joves desocupats, persones privades de llibertat o com a informador juvenil, entre altres.

Des de la primavera de 2018 estic implicat a la delegació del CEESC a Lleida i represento el CEESC a la Plataforma per a l'Educació Mediàtica, impulsada pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Però no és fins al juliol de 2020 que m'incorporo a la Junta delegada del CEESC.

Intento mirar-me el fet educatiu com un tot, mirant de teixir complicitats entre els àmbits formals, no-formals i informals. En aquest sentit, he estat el coordinador de la xarxa territorial de l’Aliança Educació 360 en la seua etapa de formalització. He format part de la junta territorial de FaPaC a la demarcació de Lleida i de la junta d'un parell d'AFA. També sóc membre del Moviment d'Innovació Educativa de Lleida i de la Societat Catalana de Pedagogia de l'Institut d'Estudis Catalans.

Un llibre: 'Aigües encantades', de Joan Puig i Ferrater; 'Persèpolis', de Marjane Satrapi; 'Els altres Candels', de Manuel Veiga; 'Follem?', de Bel Olid, o 'Un país de butxaca', de Joan Daniel Bezsonoff Montalat; per exemple.