Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i/o mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació 'aquí'.

En aquest apartat hi trobareu tota la documentació relativa a la informació institucional, econòmica i estadística que, de manera clara i organitzada, el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya posa a la vostra disposició i s'obliga a mantenir actualitzada en compliment de la Llei de Transparència (Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern - DOGC núm. 6780 de 31/12/2014).

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

 1. Presentació de la institució i dades de contacte
 2. Funcions públiques del Col·legi
 3. Normativa aplicable:
  - Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales (estatal)
  - Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (catalana)
  - Estatuts del CEESC
  - Normativa sobre societats professionals
  - Codi deontològic
  - Comissions i altres òrgans col·legial
 4. Estructura organitzativa:
  - Organització territorial
  - Junta de Govern
  - Comissions i altres òrgans col·legials
  Codi de conducta dels membres dels òrgans de govern col·legials
  - Organigrama organitzatiu

INFORMACIÓ ECONÒMICA

 1. Pressupostos:
  - Pressupost 2017
  - Pressupost 2016
  - Liquidacions pressupostàries 2015: trobareu aquesta información de la pàgina 76 a la 84 de la Memòria 2015 del CEESC.
  - Liquidacions pressupostàries 2014: trobareu aquesta información de la pàgina 64 a la 67 de la Memòria 2014 del CEESC.
 2. Comptes anuals:
  - 2015: Trobareu aquesta informació de la pàgina 85 fins a la 86 de la Memòria 2015 del CEESC.
  - 2014: Trobareu aquesta informació de la pàgina 68 fins a la 69 de la Memòria 2014 del CEESC.
 3. Informes d’auditoria:
  - Any 2015: Informe de procediments Acordats.
  - Any 2014: Informe de procediments Acordats.
 4. Retribucions dels membres de la Junta de Govern i despeses de personal: 
  - Despesa de personal 2016: trobareu aquesta información a la página 3 del pressupost 2016
  -
  Despesa de personal 2015: trobareu aquesta información a la página 1 del pressupost 2015
  - Certificat de la Junta de Govern conforme no reben cap remuneració per desenvolupar la seva tasca
 5. Subvencions i/o ajuts:
  - Quadre de relació de subvencions 2014

ACCIÓ COL·LEGIAL

 1. Memòries anuals:
  - Informació estadística, sobre altes i baixes col·legials; activitat de visat; queixes i reclamacions de consumidors i usuaris; i procediments informatius i sancionadors.
  215: de la pàgina 6 fins a la 8 de la Memòria 2015 del CEESC.
  2014: de la pàgina 11 fins a la 13 de la Memòria 2014 del CEESC
 2. Serveis col·legials:
  - Quaderns d’Educació Social
  - Assegurança de Responsabilitat Civil
  - Servei d’Ocupació i Orientació Professional
  - Lloguer i cessió d’espais
  - Assessorament jurídic
  - Vols ser mediador/a?
  - Vols ser pèrit judicial?
 3. Finestreta Única

CONVENIS I CONTRACTES

- Quadre de relació de convenis de l'any 2015
- Conveni amb la Diputació de Barcelona
- Conveni per a la creació del Premi Internacional en Educació Social Joaquim Grau i Fuster
- Conveni amb el CGCEES

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS

 1. Participació del Col·legi en fundacions o entitats públiques
 2. Dret d’accés a la informació pública col·legial. L'exercici d'aquest dret esta regulat en l’article 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.