La Caixa d’Enginyers ofereix al col·legiat/da unes condicions excel·lents en tots els seus productes i serveis financers.

 • Comptes corrents i d’estalvi: alta remuneració, sense comissions ni despeses, resum anual de despeses i ingressos.
 • Comptes a termini i actius financers: tipus d’interès variables d’acord amb els imports i els terminis
 • Llibreta habitatge: alta remuneració, desgravació fiscal.
 • Dispòsit quinzenal: alta rendibilitat, sense retenció fiscal.
 • Pagarès d’empresa: actius emesos per empreses solvents.
 • Fons d’inversió Fonengin: alta rendibilitat, seguretat, liquidesa, tractament fiscal avantatjós en l’IRPF.
 • Fons de pensions: alta rendibilitat, pla associatiu, tractament fiscal avantatjós en l’IRPF.>
 • Servei estranger: xecs i transferències, travellers, compra i venda de bitllets, comptes en divises.
 • Impostos i tributs: IRPF, IVA, Impost de societats, Impost d’activitats econòmiques, altres impostos i tributs.
 • Servei de valors: compra i venda de valors, dipòsit de valors en custòdia, operacions de borsa.>
 • Mitjans de pagament: targeta VISA, targeta 4B, xecs garantits, xecs benzina, xecs bancaris i transferències.
 • Nòmines i pensions: domiciliació de nòmines i pensions amb crèdits instantanis.
 • Telenginyers: La Caixa a casa, amb un servei de 24 hores els 365 dies de l’any.
 • Domiciliació de rebuts: tramitació gratuïta en la gestió de domiciliació de rebuts, bonificació per cada rebut que es carrega al compte.
 • Préstecs hipotecaris: termini d’amortització fins a 20 anys, quotes mensuals sempre del mateix import, tipus d’interès variable, desgravació fiscal dels interessos i del 15 % de les quantitats abonades al crèdit hipotecari destinat a l’adquisició d’un habitatge.
 • Préstec nòmina: fins a 3 milions, termini d’amortització fins a 5 anys, quotes mensuals sempre del mateix import.
 • Préstecs personals: termini d’amortització fins a 10 anys, quotes mensuals sempre del mateix import, atencions familiars, segon habitatge, vehicles, pagament d’impostos, reformes de la llar, mobiliari, electrodomèstics i complements, vacances, finançament de màsters i d’altres cursos postgraduats.
 • Avals: econòmics i tècnics, davant de ministeris, organismes oficials, ajuntaments, societats privades i particulars.

Atenció personalitzada, amb un horari permanent de 9.00 a 20.00 hores.

http://www.caixa-enginyers.com