Les finalitats essencials del Col·legi segons els nostres Estatuts són:

  • Ordenar l’exercici professional en qualsevol de les seves formes i modalitats.

  • Representar els interessos professionals de les persones col·legiades, especialment en les seves relacions amb l’Administració.

  • Defensar els interessos professionals de les persones col·legiades.

  • Vetllar per tal que l'actuació de les persones col·legiades corresponguin als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l'exercici de la professió.

  • Garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.

  • Protegir els interessos de les persones usuàries i consumidores
    dels serveis professionals.

  • Promoure el reconeixement social i professional de l’educació social.