#VolemConsellsdeParticipació

4.550 dies sense Consells de Participació als centres de protecció

El fet més rellevant a la vida d’un infant és disposar de l’oportunitat de créixer envoltat d’amor i de protecció. Un amor entès com a reconeixement del seu paper actiu en el present i una protecció entesa com un entorn afavoridor del compliment dels seus drets. Quan manquen aquestes dues condicions, els fets més rellevants que se’n deriven són experiències de patiment traumàtiques.

Segons dades oficials de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), aquest passat setembre, 16.519 infants i adolescents tenien un expedient obert en el sistema de protecció.

Sovint, la majoria d’aquests infants -4.187 segons les mateixes dades- no troben família substitutòria i són els centres del sistema de protecció els que han d’oferir aquelles condicions de dignitat generadores de creixement i estabilitat psíquica i emocional. Si no ho fan, generaran novament situacions de patiment i revictimització infantojuvenil.

Aquests centres, per mandat legal, haurien de disposar des del 2009 d’un Consell de Participació (art. 26 del Decret 202/2009 dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials). Un espai on s’escolta i es reconeix la veu de l’infant o l’adolescent com a clau en els processos de protecció, cures i actuacions del servei. La constitució d’aquest Consell obliga les administracions i institucions a realitzar actuacions ajustades al dret (a favor de l’infant) i amb transparència d’actuacions i comptes.

A dia d’avui, i després d’11 anys, a Catalunya no s’han constituït els Consells de Participació en els centres de protecció a la infància, un fet que posa de manifest la vulnerabilització de dos drets fonamentals del conjunt d’infants protegits:

  1. Dret polític a la participació en els centres DGAIA (arts. 7, 27, 34 i 53 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència).
  2. Dret polític a la participació determinant dels pressupostos generals i propis de la DGAIA (observació general núm.19 (2016) sobre l'elaboració de pressupostos públics per a fer efectius els drets de l’infant. Convenció dels Drets de l’Infant).

El CEESC, conscient d’aquesta realitat, vol contribuir a canviar-la i, d’aquesta manera, a millorar la vida dels infants i el servei i la tasca dels professionals del sistema de protecció.

Tot infant o adolescent té el dret de disposar de les mateixes oportunitats per créixer en un entorn de protecció que afavoreixi el seu desenvolupament.

Per tant, DEMANEM a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència que IMPULSI JA la constitució dels Consells de Participació a tots els Centres de Protecció a la Infància del país.

Signa el Manifest a nivell individual // Signa el Manifest com a entitat

Descarrega't el Manifest en pdf

 


Per saber-ne més:

Què més puc fer-hi?