L’Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi i està integrada per totes les persones col·legiades, en plenitud de drets i deures.

Els acords que s’hi prenen, adoptats pel principi majoritari, obliguen totes les persones col·legiades.

Per assistir a les assemblees generals amb veu i vot, els col·legiats i col·legiades hauran d’estar en plenitud dels seus drets i deures.

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària dos cops l’any:

 • A reunió del primer trimestre, per aprovar la memòria del exercici anterior i el balanç i liquidació del pressupost, així com d’altres temes a proposta de la Junta de Govern.
 • La reunió del darrer trimestre, per aprovar els pressupostos per a l’exercici següent i el pla de treball del següent any, així com d’altres temes a proposta de la Junta de Govern.

ACTES APROVADES DE LES ÚLTIMES ASSEMBLEES ORDINÀRIES DEL CEESC:

 • 12 de desembre de 2023 (pdf)
 • 22 de març de 2023 (pdf)
 • 13 de desembre de 2022 (pdf)
 • 18 de març de 2022 (pdf)
 • 17 de desembre de 2021 (pdf)
 • 19 de març de 2021 (pdf)
 • 11 de desembre de 2020 (pdf)
 • 21 de setembre de 2020 (corresponent a març) (pdf)
 • 12 de desembre de 2019 (pdf)
 • 22 de març de 2019 (pdf)
 • 14 de desembre de 2018 (pdf)
 • 16 de març de 2018 (pdf)
 • 15 de desembre de 2017 (pdf)
 • 24 de març de 2017 (pdf)
 • 17 de desembre de 2016 (pdf)
 • 12 de març de 2016 (pdf)
 • 19 de desembre 2015 (pdf)
 • 21 de març 2015 (pdf)