Orientació professional

El SOP vol contribuir a la
millora de les possibilitats
d’ocupació de les persones

 

Formació

Oferim més de 30 formacions arreu del territori i sobre
diversos àmbits

Serveis de Mediació

Volem promocionar la
resolució pacífica de conflictes,
amb dos serveis diferents

 

Publicacions

4 Fulls Informatius
i 1 Quaderns d'Educació
Social a l'any

 

Xarxes socials

Estem presents a les xarxes socials: twitter, facebook, instagram i linkedIn

 

Butlletins informatius

Butlletins segmentats
per tal que rebis només
allò que t'interessa

 

Col·lectius professionals

7 col·lectius actius que generen noves mirades sobre
l'Educació Social

Comitè d'Ètica

Estabeix criteris de bona praxi i orientacions tècniques
per als professionals

Posicionaments

Som la veu i la representació constant dels nostres
col·legiats i col·legiades