• Documents professionalitzadors
    En aquest document, trobareu la definició d'Educació Social, el Codi deontològic de l’educadora i l’educador social i el Catàleg de funcions i competències de la professió; els tres documents bàsics que s’estableixen com a base per articular la cultura i la identitat de la figura de l’educadora i l’educador social.

  • Plataforma Comuna per a les Educadores i els Educadors Socials. Primers treballs. 
    L’Associació Internacional d’Educadors Socials (AIEJI) reuneix els criteris requerits per exercir la professió d’Educadors Socials per tal de facilitar que el col·lectiu professional europeu esdevingui molt mes harmònic. També ofereix als centres formatius una indicació clara de quines són les necessitats dels Educadors Socials per exercir la complexa tasca que la societat li encarrega. Aquest document és de l'any 2005.

  • Declaració de Barcelona.
    Amb aquesta declarcaió, realitzada en el marc del III Congrés Estatal de l’Educador Social (XV Congrés mundial de l’AIEJI), celebrat a Barcelona el mes de juny de 2001, s’adquireix el compromís per part de l’associació estatal (ASEDES), d’obrir un procés que culmini amb l’aprovació del Codi Deontològic de l’Educador Social a finals de l’any 2003.