En aquest apartat hi trobareu tota la documentació relativa a la informació institucional, econòmica i estadística que, de manera clara i organitzada, el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya posa a la vostra disposició i s'obliga a mantenir actualitzada en compliment de la Llei de Transparència (Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern - DOGC núm. 6780 de 31/12/2014).


INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

1. Presentació de la institució i dades de contacte

2. Funcions públiques del Col·legi

3. Normativa aplicable:

4. Estructura organitzativa:


INFORMACIÓ ECONÒMICA

1. Pressupostos:
2. Comptes anuals:
3. Informes d’auditoria:
4. Retribucions dels membres de la Junta de Govern i despeses de personal:
5. Subvencions i/o ajuts:


ACCIÓ COL·LEGIAL

1. Plans de treball:
2. Memòries anuals:

Informació estadística, sobre altes i baixes col·legials; activitat de visat; queixes i reclamacions de consumidors i usuaris; i procediments informatius i sancionadors.

3. Serveis col·legials:
4. Finestreta Única
5. Protecció de dades personals:

Delegada de Protecció de dades personals
Nom i cognom:
Natalia Marín (Objetivo Tarsys)
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Política de protecció de dades personals dels membres del CEESC. Podeu consultar la política de protecció de dades aquí.

Exercici dels drets relatiu a la protecció de dades personals
Segons l’article 12.1, article 13 i article 14 del Reglament (UE)2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, s’estableix l’obligació del responsable de Tractament d’informar sobre:

Responsable de les dades Delegat/da de Protecció de dades

  • Finalitat del tractament
  • Termini de conservació
  • Legitimació
  • Destinataris
  • Procedència
  • Mesures de seguretat

I d’acord amb els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 els interessats poden exercir els següents drets sobre les dades:

  1. Dret a l’accés: Aquest tràmit us permet sol·licita i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als registres d’activitats de tractament del CEESC, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quin usos concrets, així com quin és l’origen de les dades i quines comunicacions s’han realitzat o es presten realitzar. Descarrega el document.
  2. Dret a rectificació: aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan sigui inexactes o incompletes. La sol·licitud de rectificació l’interessat haurà d’indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i haurà d’anar acompanyada de la documentació que ho justifica en cada cas. Descarrega el document.
  3. Dret d’oposició: aquest tràmit us permet sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals o, es cessi el seu tractament, si aquest s’hagués iniciat anteriorment. Aquest dret es pot exercir en diferents casos. Descarrega el document.
  4. Dret a la limitació del tractament: aquest tràmit us permet sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, si es compleix un seguit de condicions. Descarrega el document.
6. Registre d'Activitats de Tractament del CEESC:
7. Bústia ètica:

L'objecte d’aquest canal és regular la recepció, tractament, investigació, correcció i reparació de les denúncies o comunicacions sobre possibles irregularitats o incompliments comesos per totes les persones integrants del CEESC, incloent-hi les treballadores i treballadors, les juntes delegades i la Junta de Govern.


TREBALLADORS I TREBALLADORES


CONVENIS I CONTRACTES


ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS

 

 Data de la darrera actualització: 18 de gener de 2023