En compliment la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, el CEESC posa a disposició la Bústia ètica.

L'objecte d’aquest canal és regular la recepció, tractament, investigació, correcció i reparació de les denúncies o comunicacions sobre possibles irregularitats o incompliments comesos per totes les persones integrants del CEESC, incloent-hi les treballadores i treballadors, les juntes delegades i la Junta de Govern.

La identificació del denunciant és totalment voluntària i les persones responsables de gestionar aquest canal adoptaran, en qualsevol cas, les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de la identitat o l’anonimat de les persones informants i, si s’escau, la seva protecció davant possibles represàlies. 

Què s'hi pot comunicar?

 1. Denúncies relacionades amb la corrupció: els denunciants poden informar sobre casos de corrupció, incloent-hi el mal ús de fons de la Unió Europea, suborns, fraus i altres activitats corruptes que afectin els interessos financers de la Unió.
 2. Denúncies en l'àmbit financer: denúncies sobre irregularitats en l'àmbit dels serveis financers, com la banca, la inversió, la comptabilitat i la gestió de fons, que infringeixin el Dret de la Unió Europea.
 3. Denúncies relacionades amb la protecció de dades: els denunciants poden informar sobre violacions de la normativa de protecció de dades en l'àmbit de la Unió Europea, incloent-hi la recopilació i el processament il·legal de dades personals.
 4. Denúncies en l'àmbit de la contractació pública: això cobreix denúncies relacionades amb la contractació pública, incloent-hi la corrupció en els processos d'adquisició i les pràctiques anticompetitives en les licitacions públiques.
 5. Qualsevol irregularitat comesa en el procés d’emissió d’informació financera i comptable de l’Entitat.
 6. Qualsevol altra acció o omissió que pugui ser constitutiva d’infracció penal o administrativa greu o molt greu i, especialment, qualsevol conducta tipificada en el Codi Penal que pugui donar lloc a responsabilitat penal del Col·legi.
 7. Qualsevol violació de la legislació o els protocols interns de protecció de la integritat moral, sexual, d’igualtat i protecció de menors. Qualsevol altra irregularitat contemplada dintre de l’article 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Què no es pot denunciar o comunicar mitjançant la bústia ètica: 

 1. Les actuacions dutes a terme per les persones professionals de l’educació social col·legiades en l’exercici de les seves funcions que puguin ser constitutives d’infracció d’acord amb els Estatuts del Col·legi i les normes deontològiques, les quals poden ser denunciades per un altre canal. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través d’un missatge de correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
 2. Les comunicacions relacionades amb tercers que el Col·legi no tingui possibilitat legal o operativa d’investigar, corregir els seus efectes o reparar els seus danys, com, per exemple les eventualitats irregularitats laborals o administratives comeses per tercers. Aquestes situacions podran posar-se en coneixement del Col·legi mitjançant un altre tràmit i podran ser objecte del suport del nostre servei jurídic. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través d’un missatge de correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
 3. Les comunicacions inversemblants o que es realitzin sabent la manca de veracitat del seu contingut, que es vinculin a conflictes interpersonals o que afectin únicament l’informant i les persones a les quals es refereixi la comunicació o revelació.

Quins són els objectius de la bústia ètica?

 1. Fomentar la denúncia d'irregularitats.
 2. Protegir les persones informants, proporcionant un alt nivell de protecció a les persones que denuncien o comuniquen irregularitats, garantint que no enfrontin represàlies o sancions injustes per la seva acció. Això inclou mesures per a prevenir la discriminació, l'acomiadament o qualsevol forma de represàlia en el lloc de treball o en altres entorns.
 3. Establir procediments de denúncia efectius que permetin a les persones denunciants informar sobre infraccions de manera segura i confidencial.
 4. Fomentar la cooperació amb les autoritats competents: la Llei promou la col·laboració entre els informants i les autoritats competents, com a organismes reguladors i agències governamentals, per a abordar adequadament les infraccions denunciades i prendre mesures per a corregir-les.
 5. Prevenir i sancionar les represàlies: la Llei estableix l'obligació de les empreses, entitats i administracions públiques de prevenir i sancionar les represàlies contra els informants. Això implica la imposició de sancions als qui prenguin represàlies injustes contra els denunciants.
 6. Fomentar la conscienciació i la capacitació: la Llei fomenta la conscienciació sobre la importància de la denúncia d'irregularitats i la protecció dels informants, així com la capacitació dels empleats i funcionaris públics sobre com abordar aquest tema.

>>Ben aviat posarem a la vostra disposició el canal de denúncies de la bústia ètica.