• Espai de defensa de la professió, dels interessos col·lectius i de l’educació social.
  • Mecanisme organitzat per fer sentir la veu del col·lectiu a nivell polític i social.
  • Creació d’un posicionament propi amb relació a la professió, als successos socials, polítics, legislatius, etc. Treballa per aglutinar el col·lectiu i el posicionament, tant a nivell català, estatal com internacional.
  • Òrgan per compartir interessos, preocupacions, innovacions, etc., així com possibilitat d’ajuda mútua entre els professionals.
  • Espai d’aglutinament del col·lectiu. L’agrupació dels professionals facilita negociacions, la defensa dels interessos comuns, el treball compartit, etc.
  • Mecanisme d’observació constant de l’evolució o retrocés de la professió: nous àmbits, dificultats laborals, estat del sector social i educatiu, etc.
  • Incidència en la formació dels professionals: treball conjunt amb les universitats amb relació al títol de grau i foment de formació especialitzada, per tal de garantir la formació contínua i de qualitat.
  • Seguiment de la legislació que afecta el col·lectiu: aportació i posicionament sobre les diferents lleis i decrets, per tal d’aportar-hi un posicionament col·lectiu. També es vetlla pel correcte desplegament de cadascuna d’elles.
  • Creació de coneixement i discurs: elaboració dels Quaderns d’Educació Social i el Full Informatiu, per fer aportació teòrica a la professió. Organització de jornades, congressos, etc. per al foment del coneixement i el traspàs dels sabers.
  • Denúncia d’entitats o professionals que no exerceixen correctament la tasca: obertura d'un expedient informatiu i anàlisi de la denúncia.