Què va ser l’habilitació?

Va ser un procés transitori, lligat a la creació d’un Col·legi professional a un territori. Mentre aquests processos van estar actius, les persones que havien desenvolupat tasques d’educador/a social, malgrat no tenir la titulació corresponent, van poder obtenir el reconeixement per a exercir la professió.

Tot i que l'habilitació no és una homologació del títol, les persones habilitades haurien de poder accedir a places d'educador i educadora social.

Puc habilitar-me ara?

Ja no.

Tot i que Catalunya el procés d’habilitació va acabar el 22 de maig de 1998, els professionals van poder seguir habilitant-se mentre s’anaven creant altres col·legis a l’Estat espanyol.

Al novembre de 2017, Cantabria va crear el seu Col·legi donant per tancat el mapa estatal i finalitzant, així, els processos d’habilitació.

Informació d'interès:

  • Les persones interessades podran demanar el trasllat d’expedient al Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (20 €) un cop passat el temps estipulat pel col·legi corresponent.
  • Trobareu l'històric dels processos d'habilitació en aquest enllaç.
  • Què és un procés d'habilitació? Document redactat pel CGCEES.