En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal que fa el CEESC. .

La present Política de protecció de dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal.

El CEESC assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària. Així mateix, de conformitat amb el que estableix el RGPD es mantindrà el corresponent registre de tractament de dades personals.

1. Responsable del tractament

Responsable: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
Adreça: Aragó, 141-143, 4a. planta. 08015 Barcelona
CIF: Q5850040F
Tel: 934521008
Fax: 935 183 054
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Delegat de protecció de dades (DPD): Natalia Marín (Objetivo Tarsys)
Contacte DPD: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

2. Finalitat, legitimació i conservació del tractament de dades 

2.1. Finalitat

Quan les seves dades personals siguin recollides a través dels diferents formularis que trobarà a la web, serà necessari que faciliti, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*), acceptant expressament i de manera lliure i inequívoca que el tractament de les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de les dades restants. 

Les dades que ens faciliti a través d’aquest lloc web seran tractades amb les finalitats següents: 

a. Gestió dels serveis del CEESC i la seva web: manteniment, compliment, desenvolupament i control dels serveis oferts pel CEESC.

b. Contacte: gestionar el seu contacte amb el CEESC ja sigui per una consulta, ajuda, sol·licitud, reclamació, queixa, sol·licitud de servei, o qualsevol altre motiu.

c. Sobre els correus electrònics de tercers que puguin existir: estan a efectes informatius, no implica en cap cas l’existència de relacions entre el CEESC i el propietari del correu electrònic, ni l’acceptació i aprovació per part del CEESC dels seus serveis ni de la seva política de privacitat. El CEESC no rebrà els correus que s’enviïn a aquestes adreces, i l’usuari en cas d’enviar un correu electrònic a aquestes adreces voldrà dir que ha acceptat les polítiques de privacitat que puguin existir en cada un d’ells.

d. Xarxes socials: el CEESC posa en el seu coneixement que està present en xarxes socials. El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle o realitzant qualsevol acció de connexió amb el CEESC a les xarxes socials) de les pàgines oficials del CEESC a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, l’avís legal de la web, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i demés normatives d’accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui, les quals l’usuari de les xarxes socials ja haurà acceptat. EL CEESC tractarà les dades que ens faciliti fent-se seguidor amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats del CEESC o de tercers que hi puguin estar relacionats amb l’activitat del CEESC així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

e. Formació: les dades que ens faciliti i aquelles que es generin degut a la seva relació amb el CEESC s'utilitzaran amb les finalitats de gestió, manteniment, compliment, desenvolupament o control de la seva participació com a alumne en el curs, jornada, seminari, màster, etc., que correspongui.

f. Borsa de treball: les dades que ens faciliti i aquelles que es generin per la seva relació amb el CEESC seran utilitzades per les finalitats relacionades amb la gestió, manteniment, compliment, desenvolupament i control de la borsa de treball del CEESC.

g. Butlletí digital: les dades que ens faciliti i aquelles que es generin per la seva relació amb el CEESC, seran utilitzades per les finalitats relacionades amb la gestió, manteniment, compliment, desenvolupament i control del CEESC.

h. Contacte: les dades que ens faciliti i aquelles que es generin per la seva relació amb el CEESC seran utilitzades per les finalitats relacionades amb la gestió, manteniment, compliment, desenvolupament i control del CEESC.

i. Podran existir d’altres clàusules de protecció de dades a la web i/o als formularis que hi puguin aparèixer les quals seran complementàries i, en cas necessari, s'aplicarà la present política de privacitat.

L’usuari, facilitant les seves dades ja sigui mitjançant la marcació de la casella corresponent en cada cas o per qualsevol altre mitjà, accepta de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades per part del CEESC per a la realització de les finalitats per a les quals han estat facilitades. Així mateix, garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l'obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, el CEESC les cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà.

Tanmateix, les seves dades podran ser comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

2.2. Legitimació

El tractament de les dades personals recollides a través d’aquesta pàgina web es basa en el consentiment de l’usuari quan entra les dades sol·licitades als formularis de la web del CEESC i marca la casella corresponent d’acceptació de la Política de Protecció de Dades. Tanmateix la legitimació també es basa -o pot basar-se- en la satisfacció d’un interès legítim perseguit pel CEESC, que es concreta en la millora contínua de l’eina o serveis web que ofereix al col·lectiu col·legiat en particular i a la ciutadania en general.

Aquest consentiment es podrà retirar en qualsevol moment de la manera prevista en el punt cinquè d’aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal.

No obstant l’anterior, la legitimació del tractament de les dades personals recollides a través de la finestreta única així com dels formularis de denúncies, queixes i reclamacions es realitza en compliment de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals i Llei 15/1996, de 15 de novembre, de creació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

2.3. Conservació de les dades

Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament i fins que existeixi un interès mutu en mantenir la finalitat del mateix, sempre i quan l’usuari no hagi revocat el seu consentiment, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat a la normativa aplicable. 

Els criteris que s’aplicaran per a la conservació de les dades proporcionades per l’usuari seran les següents: obligació legal; duració de la relació contractual, si s’escau, i les responsabilitats derivades d’aquesta relació; sol·licitud de supressió de les dades personals per part dels interessats. 

Quan el seu ús ja no sigui necessari, es procedirà a la supressió de les dades aplicant les mesures de seguretat adequades.

 

3. Destinataris de les seves dades

Les seves dades personals facilitades a través de la pàgina web no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, sol·licitarem prèviament el seu consentiment. 

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa. 

Tampoc es transfereixen les seves dades personals a un tercer país o organització internacional. Arribat el cas, serà informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa i, en particular, sobre l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la Comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Igualment, el CEESC garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc, per a la cessió concreta. No obstant això, el CEESC podrà revelar a l'autoritat pública competent les dades personals, així com a qualsevol altra informació que estigui en el seu poder, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables així com que podrà revelar a tercers les dades estrictament necessàries per obligació contractual. 

4. Exercici dels seus drets

Podrà exercir els drets que s’exposen a continuació mitjançant un escrit adreçat a la seu social del CEESC, Carrer Aragó, 141-143, 4. planta, 08015 Barcelona, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades o per correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Per exercir els drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït.

Pots sol·licitar informació sobre el dret d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, d’oposició i a la portabilitat

5. Possibilitat de retirar el consentiment

Pot retirar el seu consentiment mitjançant un escrit adreçat al CEESC, Carrer Aragó, 141-143, 4a. planta, 08015 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o per correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

6. Seguretat de les dades personals

Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades, segons la seva naturalesa i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

7. Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot contactar o presentar una reclamació a: 

El delegat de protecció de dades Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal:
C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona
http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les teves dades ens autoritzes expressament per a realitzar el tractament de les mateixes conforme al descrit anteriorment.