En aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD), l’informem sobre el tractament de les seves dades personals que fa el CEESC.

La present Política de protecció de dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les seves dades personals.

El CEESC assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària. Així mateix, de conformitat amb el que estableix el RGPD es mantindrà el corresponent registre de tractament de dades personals.

1. Responsable del tractament

Responsable: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
Adreça: Aragó, 141-143, 4a. planta. 08015 Barcelona
CIF: Q5850040F
Tel: 934521008
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Contacte DPD: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

2. Finalitat, legitimació i conservació del tractament de dades 

2.1. Finalitat

Quan les seves dades personals siguin recollides a través dels diferents formularis, contractes, enquestes o tràmits que trobarà a la web, serà necessari que faciliti, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*), acceptant expressament i de manera lliure i inequívoca que el tractament de les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de les dades restants.

Les dades que ens faciliti a través d’aquest lloc web seran tractades amb les finalitats següents: 

 
Tractament Per a què farem servir les seves dades? Quant de temps conservarem
les seves dades?
Prestació de serveis i tràmits del CEESC    Tractarem la informació per a la gestió del servei i/o tràmit que hagi sol·licitat. La base jurídica que legitima el tractament és l’atorgament del consentiment de l’interessat. Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades. Les dades es conservaran el temps legal obligatori d’acord amb el Registre d’Activitats de Tractament del CEESC.
Subscripcions a butlletins del CEESC

Tractarem les seves dades per remetre-li informació sobre educació social i  dels nostres serveis i activitats.

La base jurídica del tractament és el consentiment de l’interessat.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en aquell moment se suprimiran.

Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Borsa de treball, orientació laboral i formació   

Tractarem les seves dades per a la gestió de la borsa de treball, servei d’orientació laboral i formació.

La base jurídica que legitima el tractament és l’execució d’un contracte de prestació de servei.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti donar-se de baixa de la borsa de treball i/o del servei d’orientació laboral, o durant el temps legal obligatori, d’acord amb el que estableix el Registre d’Activitats de Tractament.
Borsa de mediadores i mediadors    

Gestió de la Borsa de mediadores i mediadors del CEESC així com per incloure-les en el registre de professionals de la mediació del Centre de Mediació de Catalunya, depenent del Departament de Justícia.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti donar-se de baixa de la borsa o durant el temps legal obligatori, d’acord amb el que estableix el Registre d’Activitats de Tractament.
Borsa de supervisores i supervisors del CEESC

Gestió de la Borsa de supervisores i supervisors del CEESC, així com comunicar les dades a empreses, entitats i administracions que ens sol·licitessin un llistat de professionals que ofereixen serveis de supervisió professional.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti donar-se de baixa de la borsa o durant el temps legal obligatori, d’acord amb el que estableix el Registre d’Activitats de Tractament.
Borsa de formadors i formadores del CEESC

Gestió de la Borsa de formadors i formadores del CEESC.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti donar-se de baixa de la borsa o durant el temps legal obligatori, d’acord amb el que estableix el Registre d’Activitats de Tractament.
Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Tractarem les seves dades per gestionar el seu contacte amb el CEESC ja sigui per una consulta, ajuda, sol·licitud, reclamació, queixa,  o qualsevol altre motiu.

La base jurídica que legitima el tractament és el consentiment de l’interessat.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades.

Després d'això se suprimiran transcorreguts els terminis de conservació legal i excepte que es puguin derivar responsabilitats administratives, civils, laborals i/o penals.
Difusió de les activitats del CEESC

Tractarem les seva imatge si així ho autoritza prèviament amb la finalitat de fer difusió de les activitats que s’organitzen des del CEESC.

La base jurídica que legitima el tractament és el consentiment de l’interessat.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti revocar el consentiment en relació al seus drets d’imatge.

 

 

 

Per a més detall dels tractaments pot consultar el Registre d’Activitats de Tractament del CEESC.

L’usuari, facilitant les seves dades ja sigui mitjançant la marcació de la casella corresponent en cada cas o perla signatura del document específic, accepta de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades per part del CEESC per a la realització de les finalitats per a les quals han estat facilitades. Així mateix, garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l'obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, el CEESC les cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà.

Tanmateix, les seves dades podran ser comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

3. Destinataris de les seves dades

Les seves dades personals facilitades a través de la pàgina web no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, sol·licitarem prèviament el seu consentiment.

Igualment, el CEESC garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc, per a la cessió concreta. No obstant això, per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (APPs, hostatges web,) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”.

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Així mateix, el CEESC podrà revelar a l'autoritat pública competent les dades personals, així com a qualsevol altra informació que estigui en el seu poder, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables així com que podrà revelar a tercers les dades estrictament necessàries per obligació contractual. 

4. Transferències internacionals

No es transfereixen les seves dades personals a un tercer país o organització internacional que estigui fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o un país que no prevegi un nivell adequat de protecció de dades. Arribat el cas, serà informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa i, en particular, sobre l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la Comissió respecte del tercer país o organització internacional.

5. Exercici dels seus drets

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

  • Accés a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no se'n faci tractament, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les seves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Podrà exercir els drets que s’exposen a continuació mitjançant un escrit adreçat a la seu social del CEESC, Carrer Aragó, 141-143, 4. planta, 08015 Barcelona, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades o per correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
Per exercir els drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït.

6. Possibilitat de retirar el consentiment

Pot retirar el seu consentiment mitjançant un escrit adreçat al CEESC, carrer Aragó, 141-143, 4a. planta, 08015 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o per correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

7. Seguretat de les dades personals

Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades, segons la seva naturalesa i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

8. Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot contactar o presentar una reclamació a:

El delegat de protecció de dades Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal:

C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona
http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les mateixes conforme al descrit anteriorment.