*Espai en construcció permanent*

El CEESC i la figura de l'educador/a social estem presents en les següents entitats i organismes professionals a través d'algunes de les persones col·legiades.

Properes activitats relacionades amb els espais de representació.

Animació_SocioculturalCGCEESComunitariConsells editorialsCooperacióDependència
DiscapacitatDrets_HumansEducació_AudiovisualEscolaÈticaGènereGent_Gran
ImmigracióInfància_AdolescènciaJoventutMediació│ParentalitatPenitenciari
PremisSalutSalut_MentalServeis_SocialsSostenibilitatUniversitats


ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL

Àmbit nacional


CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES (CGCEES)

Àmbit estatal
 • CGCEES:
  • Comissió Permanent (vocalia).
  • Comissió Permanent d'Envelliment Actiu.
  • Comissió d'Educació.
  • Comitè d'Ètica i deontologia.
  • Grup de Treball Presons.


COMUNITARI

Àmbit local


CONSELLS EDITORIALS

Àmbit nacional


COOPERACIÓ

Àmbit nacional


DEPENDÈNCIA

Àmbit nacional


DISCAPACITAT

Àmbit local


DRETS HUMANS

Àmbit nacional


EDUCACIÓ AUDIOVISUAL

Àmbit local
Àmbit nacional


ESCOLA

Àmbit nacional
Àmbit estatal
 • CGCEES. Comissió d'Educació.


ÈTICA

Àmbit nacional
Àmbit estatal
 • CGCEES. Comitè d'ètica i deontologia.


GÈNERE

Àmbit nacional


GENT GRAN

Àmbit local
Àmbit nacional
Àmbit estatal
 • CGCEES. Comissió Permanent d'Envelliment Actiu.


IMMIGRACIÓ

Àmbit local
 • Ajuntament de Tortosa. Plataforma Acollida Immigrants.
Àmbit nacional
 • Generalitat de Catalunya. Taula d'inclusió de joves en situació de vulnerabilitat.


INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Àmbit local
Àmbit nacional


INTERPROFESSIONAL

Àmbit local
 • Setmana de les Professions de Lleida (Organització).
Àmbit nacional
 • Associació Intercol·legial:
  • Comissió de Dones i Igualtat.
  • Comissió Sènior.
  • Junta Directiva.
  • Sectorial Acció Social.
  • Taula Lletrada.
  • Taula Tècnica.


JOVENTUT

Àmbit local
Àmbit nacional
Àmbit internacional

MEDIACIÓ

Àmbit local
Àmbit nacional


PARENTALITAT

Àmbit nacional
Àmbit estatal


PENITENCIARI

Àmbit estatal
 • CGCEES. Grup de Treball Presons.


PREMIS

Àmbit nacional


SALUT

Àmbit nacional


SALUT MENTAL

Àmbit nacional


SERVEIS SOCIALS

Àmbit local
Àmbit nacional
 • Congrés Serveis Socials Bàsics i Especialitzats:
  • Comitè Assessor.
  • Comitè Científic.
  • Comitè Institucional.
  • Comitè Organitzador.
 • Generalitat de Catalunya:


SOSTENIBILITAT

Àmbit local


UNIVERSITATS

Àmbit local
Àmbit nacional
Àmbit internacional