Volem promoure i acompanyar les reflexions i accions en perspectiva de gènere dins del CEESC

Fa uns anys va formar-se el Col·lectiu de Gènere del CEESC i l’any 2020, un nou equip el vam reactivar sota el nom de Col·lectiu de Dones i Equitat. Dos anys de treball ens han portat a transformar-nos en comissió, la Comissió de Feminismes del CEESC, ja que la nostra feina s’ha centrat a vetllar per totes aquelles qüestions de gènere dins del nostre col·legi professional.

La intenció és promoure i acompanyar les reflexions i accions en perspectiva de gènere dins del CEESC, en els diferents espais de gestió i treball, amb propostes que ens aportin millores en qüestions com, per exemple, la comunicació no sexista o l’oferta formativa del col·legi en perspectiva de gènere.  

D’altra banda, en una professió tan feminitzada creiem que des del CEESC cal estar amatents a totes aquelles qüestions que afecten la nostra professió precisament per aquesta feminització.

Participem activament amb la Comissió de Dones i d’Igualtat de la Intercol·legial, que té l’objectiu de donar visibilitat al paper desenvolupat per les dones professionals en la societat, fomentar les polítiques de paritat i d’igualtat i promoure activitats formatives i de networking. Aquesta comissió recentment ha redactat el Decàleg per l’equitat de gènere en l’àmbit dels col·legis professionals de Catalunya.

Les persones que formem la Comissió de Feminismes del CEESC tenim ganes de sumar més professionals, educadores i educadors socials. Cridem a la participació d'educadores i educadors socials amb ganes de compartir reflexions, construir continguts i fer una tasca de divulgació i sensibilització sobre aquesta temàtica.

>> Si t'interessa participar en la Comissió de Feminismes, omple aquest formulari.

 


INFORMACIONS RELACIONADES

Vídeo en commemoració del 8 de març: 8M 2022: "Per mi el feminisme és..." [8 de març de 2022]

Infografia del Col·lectiu de Dones i Equitat

El camí a recórrer cap a la igualtat de gènere [5 de març de 2020]

L'estudi sobre les dones professionals a Catalunya corrobora la discriminació per raó de gènere a l'àmbit laboral [13 de febrer de 2020]

Les 5 dades que expliquen la desigualtat de gènere en l’educació social [7 de març de 2019]