L'Ajuntament de Barcelona fa temps que ha incorporat la mediació com a estratègia d'intervenció per a la resolució de conflictes. L'objectiu és atendre situacions de conflicte des del diàleg entre les parts i retornar el protagonisme als ciutadans i ciutadanes i el compromís de les parts en la construcció de convivència.

El febrer del 2017, el CEESC i l’Ajuntament de Barcelona van signar un conveni de col·laboració per a l'execució d'actes de mediació que l'Ajuntament encarrega per adjudicació directa al CEESC, i que duen a terme professionals de l'educació social col·legiats i inscrits en el registre de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Per escollir a aquests professionals, es va fer una convocatòria oberta entre els nostres professionals mediadors (de Barcelona en primera instància) i que formen part del Col·lectiu Professional de Mediació del CEESC. Les persones interessades ens van fer arribar el seu currículum vitae juntament amb una carta de motivació i d'interessos. Els professionals seleccionats van ser validats per la Junta de Govern del CEESC, a partir d'uns criteris clars i transparents.

Els objectius d'aquest conveni són:

  • Oferir una alternativa a la punició i a la judicalització per als temes de la vida ciutadana mitjançant la cultura del diàleg, el consens, el pacte i l'acord com a vies alternatives per a la solució dels conflictes.
  • Potenciar la participació, el diàleg, la implicació i el compromís ciutadà i comunitari en la socialització i resolució dels conflictes de convivència.
  • Atendre els casos de conflictes entre ciutadans i acompanyar-los en la cerca d'una solució acceptada i satisfactòria per a les parts.
  • Oferir uns espais de relació amb condicions que afavoreixin la confrontació constructiva de situacions en desequilibri entre les parts.
  • Retornar a la comunitat la seva responsabilitat en la resolució de conflictes de convivència.
  • Reforçar la dimensió preventiva, en la mesura que, a més de donar respostes concretes a determinades situacions, es treballa sobre les causes que les originen.

Els casos a mediar ens arriben a través del personal tècnics de prevenció dels diferents districtes de la ciutat de Barcelona.

Des de l'abril del 2017, s'han dut a terme al CEESC 5 mediacions.