Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i/o mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació.
Pots consultar la nostra política de cookies aquí. Fent clic al botó "Accepto" d'aquest banner estàs acceptant de forma explícita que estàs d'acord amb la nostra política de cookies.
Si tens dubtes pots obtenir més informació 'aquí'.

Des del Col·legi fem les gestions necessàries per incorporar-te en el registre de mediadors.

Per tal d’inscriure’s en el registre de mediadors de família i/o de dret privat del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, cal complir amb els requisits que marca la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre, per ser donat d’alta al Registre de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Aquests requisits són:

a) Tenir una titulació universitària oficial.

b) Acreditar una formació i una capacitació específiques en mediació i en l’especialització corresponent, impartida per centres universitaris, pels col·legis professionals o per d’altres corporacions de dret públic, i cursar la part general i almenys una de les diferents especialitzacions (llistat de la formació homologada).

c) Estar col·legiat en el respectiu col·legi professional o pertànyer a una associació professional de l’àmbit de la mediació acreditada pel departament competent en matèria de dret civil, o prestar serveis com a mediador o mediadora per a l’Administració.

Si compleixes els requisits, i vols donar-te d’alta com a mediador/a, ens has de fer arribar la següent documentació degudament omplerta:

a) Sol·licitud d’inscripció al registre de persones mediadores.

b) Fotocòpia compulsada del diploma o el certificat del curs homologat realitzat.

Un cop validada la documentació i aprovada la sol·licitud per la Junta de Govern del CEESC, des del Col·legi fem les gestions necessàries per incorporar-te en el registre de mediadors corresponents.