Els membres del CEESC tindran dret als següents serveis:

 • Lliure accés a totes les instal·lacions
 • Utilitzar el servei d’assessorament documental i consultar el fons bibliogràfic amb la possibilitat d’endur-se en préstec fins a 3 documents i renovar-los 3 vegades.
 • Utilitzar el Servei d’Obtenció de Documental abonant el cost de petició segons tarifes vigents.
 • Consultar els recursos electrònics (Biblioteca Digital) segons el que permetin els convenis amb el CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya) i els acords preestablerts.
 • Accés a la Biblioteca de la Universitat mostrant el carnet del CEESC.

 

Formacions amb un 10% de descompte

Diploma d'Especialització en Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària

Data d'inici: 20/10/2023
Data de finalització: 18/10/2024

Objectius:

 • Assolir coneixements teòrics i pràctics que permetin la intervenció en els conflictes, el seu abordatge i la seva gestió.
 • Conèixer les causes i les conseqüències del conflicte en el sistema social, així com el paper de les institucions, organitzacions i organismes que hi operen.
 • Capacitar per a la intervenció professional en els conflictes comunitaris i de l’espai públic.
 • Tenir competències per detectar, gestionar i resoldre conflictes en l’espai comunitari, la xarxa de serveis públics, el treball en equip d’institucions i organitzacions i la coordinació de projectes i de bones pràctiques.
 • Disposar de pautes i criteris per a l’elaboració de projectes de mediació comunitària i de bones pràctiques per a la gestió del conflicte comunitari i públic i per a la seva avaluació.

Diploma d'Expert en Mediació Familiar Sistèmica i altres Tècniques d'Intervenció amb Famílies

Data d'inici: 20/10/2023
Data de finalització: 31/08/2024

Objectius:

 • Assolir coneixements, estratègies, habilitats i recursos pràctics que permetin intervenir en els conflictes (especialment els familiars), abordar-los i gestionar-los.
 • Adquirir competències per prevenir, detectar, gestionar o resoldre conflictes familiars des d’una perspectiva sistèmica.
 • Adquirir la capacitat per desenvolupar el rol professional de manera òptima, a partir de l’anàlisi del rol en la pròpia família, així com el rol en el context professional d’intervenció en famílies.

--

Web de UdG