Glossari de la terminologia pròpia dels processos de mediació per generalitzar-ne l'ús correcte i dotar els mediadors i mediadores de les eines necessàries per al seu exercici professional.

Glossari de 64 termes propis de la terminologia dels processos de mediació per tal de generalitzar-ne l’ús correcte i dotar els mediadors i mediadores de les eines necessàries per al seu exercici professional. 

S'inclouen termes com mediació escolar, mediació comunitària, pla de parentalitat, conflicte, comediació...

Podeu consultar el glossari en aquest enllaç.