Del novembre 2016 al novembre 2017 el CEESC va celebrar el seu 20è aniversari amb l’objectiu principal de visibilitzar i donar reconeixement a l’educació social.

En aquesta pàgina veureu el recull de notícies que vam generar durant tot l'any de celebració.