El CEESC ens hem adherit al "Manifest ciutadà pel dret a viure a la pròpia llar en un entorn vital acollidor, inclusiu i accessible".

Les persones i les entitats que signem aquest Manifest, compromeses amb els valors de la dignitat humana, la fraternitat i la llibertat, defensem el dret universal a viure de manera independent i a ser inclòs a la comunitat. Així ho diu la Convenció aprovada per les Nacions Unides. Tota persona ha de poder:

  • Triar on vol viure i amb qui vol viure.
  • Tenir els suports que necessita.
  • Accedir als serveis de la comunitat de manera inclusiva.

Reivindiquem el dret de tota persona a viure en una llar digna, adaptada a les seves necessitats i preferències, on pugui realitzar plenament el seu potencial humà, gaudir de tot tipus de relacions desitjades i contribuir a una prosperitat compartida.

Llegiu el Manifest complet.