• Reclamem que el Govern de la Generalitat de Catalunya tinguin una mirada a llarg termini en la presa de decisions i que no es limiti a oferir una paga extraordinària que fa distincions entre diferents professionals.
  • La crisi només es podrà superar si es garanteix una societat amb igualtat d’oportunitats, per això cal invertir en millorar l’estat del benestar amb serveis públics de qualitat.

Des del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya expressem el nostre reconeixement a tots els professionals del sector sanitari i del de residències de gent gran i persones amb discapacitat que han hagut de viure una situació excepcional que els ha comportat un gran esforç en tots els sentits.

Ara bé, recordem al Govern de la Generalitat de Catalunya que aquesta no només ha estat una crisi sanitària sinó que, des del primer dia, ha comportat una crisi social d’un impacte del qual encara no en sabem les conseqüències totals.

Al nostre país són moltes les professions que hem hagut de fer un esforç molt per sobre del nostre marc laboral per poder atendre una crisi social generada no només per la COVID-19, sinó per un dèficit històric de polítiques públiques, tant sanitàries com socials i educatives. Per tant, reclamem que les decisions del Govern de la Generalitat de Catalunya tinguin una mirada a llarg termini i que no es limitin a una paga extraordinària que, a més, fa distincions entre diferents professionals.

D’altra banda, aquesta “paga extraordinària” és doblement discriminatòria tenint en compte que molts altres professionals, entre ells els educadors i les educadores socials, han treballat i estan treballant en situacions d’extrema duresa física i mental i no hi tenen dret.

Exigim, doncs, decisions concretes que reconeguin els educadors i les educadores socials com a professionals que han estat fonamentals i essencials durant totes aquestes setmanes. Un reconeixement que no només ha de ser puntual sino que ha de romandre en el temps.

Les crisis només les podrem superar si garantim una societat amb igualtat d’oportunitats, i durant aquestes setmanes s’ha demostrat que aquesta igualtat no és real. Si no volem perpetuar una Catalunya de diferents categories socials, l'única solució possible passa per invertir en millorar l’estat del benestar amb serveis públics de qualitat.

 

Barcelona, 16 de juny de 2020