En els punts 6 i 7 del Ple del Parlament d’aquest matí, Catalunya En Comú Podem i Socialistes i Units per Avançar presentaran esmenes a les mocions admeses a tràmit per la Mesa la setmana passada, on es proposava ampliar amb nous perfils professionals, com les educadores i els educadors socials, les escoles i instituts.

Podeu seguir en directe el Ple del Parlament clicant aquest enllaç.

Des del CEESC pensem que la crisi de la COVID-19 ha posat de manifest, més que mai, la funció social de l’escola i la seva relació primordial amb les famílies, la comunitat i el territori.

Llegiu el comunicat: "Demanem la incorporació efectiva de l’acció socioeducativa i comunitària en el sistema educatiu de Catalunya. Demanem que les educadores i els educadors socials treballin a les escoles".

Cal fer una aposta decidida per l’acció socioeducativa i comunitària dels centres educatius. Per aquest motiu, el sistema educatiu de Catalunya ha de contemplar la necessitat d’incorporar altres figures professionals que, junt amb els equips docents i els equips d'assessorament i orientació psicopedagògic, impulsin un treball en el si dels centres que impliqui, entre altres coses, l’abordatge sistèmic de la complexitat, l’establiment de xarxes comunitàries, l’atenció a les desigualtats, la promoció de l’equitat educativa i la inclusió social, així com l’acompanyament socioeducatiu a infants i famílies a fi de compensar les situacions de major vulnerabilitat.

Per fer front a tots aquests i altres reptes, que s’agreujaran en el curs vinent a raó d’aquesta crisi, demanem als partits del Govern que aprovin aquestes esmenes.

I demanem, una vegada més, la resposta del Departament d'Educació a aquesta reivindicació històrica, així com una reunió amb el Conseller d’Educació, per tal de posar sobre la taula el desplegament d’aquesta proposta.