Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i/o mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació.
Pots consultar la nostra política de cookies aquí. Fent clic al botó "Accepto" d'aquest banner estàs acceptant de forma explícita que estàs d'acord amb la nostra política de cookies.
Si tens dubtes pots obtenir més informació 'aquí'.

El dilluns, 21 de setembre, es va celebrar l’Assemblea Ordinària del CEESC. Es tractava de la primera assemblea del 2020, que s’hauria d’haver celebrat al març, però que va quedar suspesa per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Per primer cop en la història del CEESC, per tal de garantir les mesures de prevenció i facilitar la participació de totes les persones col·legiades, l'Assemblea es va celebrar de manera telemàtica. Es va utilitzar la plataforma virtual Meet.coop, una servei de videoconferències open source, una opció a proposta de l’entitat #femprocomuns amb qui hem iniciat una col·laboració per a la disseminació d’eines obertes en la gestió telemàtica d’entitats. Cada persona col·legiada era identificada a través de videoconferència i pel nom.  L’experiència va ser profitosa, tot i que caldrà en futures edicions posar remei a alguns problemes que ens va generar la tecnologia. 

Hi van participar 42 persones col·legiades, 34 s’hi van connectar i 8 van delegar el seu vot. Aquest volum de participants és molt similar al que hi havia hagut en les anteriors ocasions presencials.

Durant l'Assemblea es van aprovar:

Pel que fa la Memòria del 2019, s’ha de destacar que  el 77% dels objectius es van assolir mentre que amb el 23% restant hi continuem treballant. A banda, més enllà del que havia estat programat, s’han desenvolupat 15 projectes amb altres entitats i s’ha col·laborat en 36 iniciatives, valorant el seu interès per a la professió o per a la ciutadania amb què treballem.

Us deixem una petita valoració de les accions recollides en aquesta memòria, dividides en els 3 grans blocs d’actuació del CEESC:

 

DEFENSA DELS INTERESSOS PROFESSIONALS DE LES COL·LEGIADES I COL·LEGIATS

En positiu:

 • Tot i que el volum de persones participants activament en col·lectius ha minvat, l’activitat ha estat molt extensiva i ha crescut notablement la generació de discurs i la defensa professional. Un exemple n’és l’enquesta i posterior informe “La figura de l’educadora i l’educador social a l’actual Sistema Català d’Atenció i de Protecció a la Infància i l’Adolescència”.
 • Recull documental i jornada a l’entorn de la salut en el lloc de treball i l’autocura dels professionals. 
 • El paquet de Serveis d’Ocupació i Orientació Professional ha seguit essent un element destacat de la dinàmica del CEESC amb molt bones valoracions per part dels participants, millorant les ja excel·lents d’anys anteriors.

Per seguir treballant-hi:

 • L’oferta formativa no ha acabat de poder-se dur a terme per manca d’inscripcions. Tot i això valorem positivament que s’ha mantingut la realització d’accions a tots els territoris. 
 • S’ha decidit no donar continuïtat a l’edició del catàleg de propostes formatives per a tercers vist el poc impacte que suposava en la demanda.
 • La participació en les propostes d’orientació i ocupació ha minvat. El número d’ofertes a la borsa de treball s’ha reduït considerablement.
 • Per ampliar les opcions de participació i decisió col·legial s’ha treballat en el disseny de l'eina lúdica "Activa't" i es preveu el seu llançament l’any 2021.
 • El projecte Sèniors no creix a la mateixa velocitat que el volum de membres que arriben a la jubilació.
 • La revisió col·lectiva de drets i deures de col·legiades i col·legiats es va aplaçar a 2020.

 

PROMOCIÓ DEL RECONEIXEMENT PROFESSIONAL DE L’EDUCACIÓ SOCIAL

En positiu:

 • Pel que fa a ser presents i participar d’accions legislatives que ajudin a reflexionar entorn a la professió, ha estat un any molt intensiu, en què cal destacar la compareixença davant la Comissió d'Infància al Parlament de Catalunya i la participació en la Mesa Unitària del Sector Social amb sindicats, patronals i altres col·legis i situar la realitat del sector davant la passivitat de l’administració.
 • El nombre de persones subscriptores als Quaderns d’Educació Social es manté estable. Ara es compta amb 2.204 (20 menys que el 2018), de les quals el 99,6% són persones col·legiades. També cal esmentar que l’accés al repositori obert dels seus articles ha crescut exponencialment.
 • La resposta a les sol·licituds d’informació (672 consultes) és un element que valorem molt favorablement, amb el canvi a destacar quant al proveïdor de serveis jurídics (IACTA).
 • En general, els objectius plantejats quant a l’ètica s’han assolit notablement, amb una conferència acordada amb DIXIT, escrits monogràfics al Full Informatiu i el treball intensiu per a la creació del Comité de Ética y Deontologia del CGCEES (que finalment es va aprovar al 2020).

 

Per seguir treballant-hi:

 • La tasca imaginada en relació amb el procés de construcció de la Llei d’Educació Social no va passar de la disseminació d’aquesta voluntat en els espais en què han estat possible. Menys dels que haurien estat desitjables ja que ha estat complicat establir interlocució amb els grups parlamentaris.
 • Un activitat molt satisfactòria, però amb una participació numèrica minsa en relació amb el volum possible és “Camins i Perspectives Professionals per a l’Educació Social”.
 • La convocatòria vinculada al fons de cooperació anual ha comptat amb un número de projectes reduït. Ens hem de proposar ampliar el seu coneixement ja que valorem especialment els vincles que es generen als seu voltant.
 • S’ha establert un Pla de Comunicació provisional, a desenvolupar durant el 2020.

 

COMUNICACIÓ DEL DISCURS INSTITUCIONAL PER TAL QUE LA CIUTADANIA ENS RECONEGUI COM A DEFENSORS DELS SEUS DRETS

En positiu:

 • Durant el 2019 gairebé s’han duplicat les aparicions en mitjans de comunicació: un 87,5% més d'aparicions que el 2018 (premsa, ràdio, televisió i mitjans digitals). Segueix, doncs, la pujada de la repercussió a premsa que es manté de fa uns anys.  Aquest fet, en part s’ha facilitat pel volum de posicionaments formulats davant les situacions de la realitat social.
 • Segueix l’augment de les persones que ens segueixen en totes les xarxes socials. La pujada més gran és a Instagram, amb un augment del 33% de seguidors. 
 • La plataforma RetinES per a audiovisuals socials s’ha consolidat i ampliat l’abast amb noves seccions al web i notícies actualitzades. El concurs també ha fet un salt en quantitat i qualitat de vídeos presentats.
 • La celebració el DiaES està plenament consolidada també en la seva dimensió territorial.

 

Per seguir treballant-hi:

 • La presència de persones en representació del CEESC en espais i plataformes per a al defensa de col·lectius és molt gran però sempre cal ampliar el número ja que les possibilitats són molt elevades i les disponibilitats limitades.
 • Encara no s'ha recuperat el volum de subscriptors als butlletins electrònics anteriors a l’adequació a la nova normativa de protecció de dades.
 • El Premi Quim Grau és un referent de la professió però no assoleix el volum de participació que seria desitjable. Amb el conjunt d’institucions amb què es coorganitza s’han de seguir valorant les metodologies emprades per a la seva promoció.

 

Del balanç econòmic s’ha de destacar que el 2019 és el primer any en què el resultat econòmic és negatiu, després de força temps amb números positius. Concretament de -9.862,13 €. 

A més dels acords presos, es va parlar de dos temes d'interès per a col·legiats i col·legiades. D’una banda, la Maria Rosa Monreal, presidenta del CEESC, va explicar quines accions s’han dut a terme des del Col·legi davant la crisi sanitària de la COVID-19, des de la defensa professional passant per la interlocució política i la difusió. 

I el Xavi Campos, membre de l’equip de Gerència del CEESC, va explicar el que s’ha fet en referència a la incorporació de l'Educació Social a l'escola i en quin estat ens trobem.

També Xavi Puig, membre de la Junta del CEESC i vicepresident del CGCEES, va poder explicar l'estat del Congrés de Saragossa, que s’havia de celebrar el passat mes d’abril. De moment, s'està a l'espera de veure com evoluciona la pandèmia, i no es planteja poder-lo fer fins ben entrat l'any 2021.

La propera Assemblea Ordinària del CEESC serà el divendres, 11 desembre. En funció de la realitat del moment, us informarem de la modalitat d’assemblea que realitzarem.