Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i/o mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació.
Pots consultar la nostra política de cookies aquí. Fent clic al botó "Accepto" d'aquest banner estàs acceptant de forma explícita que estàs d'acord amb la nostra política de cookies.
Si tens dubtes pots obtenir més informació 'aquí'.

Aquesta setmana hem seguit endavant amb la feina d’incidència política per tal de mostrar el nostre malestar en relació amb dos temes que depenen del Departament d’Educació i que afecten els professionals de l’Educació Social i, de retruc, la població amb què treballem. 

Concretament, ens referim, en primer lloc, al procés de creació i incorporació dels 75 llocs de feina d’educadors/ores socials als centres escolars, i, en segon lloc, al canvi de criteri en la convocatòria de borsa de treball extraordinària de personal d’administració i suport a la docència (educador/a d’educació especial C1) i a l’acomiadament d’un grup d’educadores i educadors socials que havien estat contractats com a educadors i educadores d’educació especial per a aquest curs 2020-2021. 

Hem enviat escrits adreçats al Conseller d’Educació, Joan Bargalló; la Directora General de Currículum i Personalització, Maite Aymerich; la Directora de Serveis del Departament d’Educació, Eva Ladrón; el Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Juan José Falcó i Monserrat i a Rafel Ribó, Síndic de Greuges  i Maria Jesús Larios, Adjunta per a la defensa d’infants i adolescents del Síndic de Greuges. 

Fa temps que reclamem al Govern de la Generalitat de Catalunya un canvi de model que es basi en garantir els drets educatius de les persones ateses i considerem que la presència dels professionals de l’educació social en els centres escolars és clau per assegurar aquests drets. Volem, doncs, que se’ns incorpori al sistema educatiu i a tots els centres de manera ordinària, amb el reconeixement propi com a educadores i educadors socials, però això no hauria de suposar la renúncia a ser part del sistema en els espais que fins ara se’ns han ofert assumint encàrrecs de categoria inferior a la nostra capacitació i formació.

 

Pel que fa a la incorporació del 75 educadors/ores als centres escolars

Al mes d’agost, el Departament va publicar l’oferta de 75 llocs de feina per a educadores i educadors socials per a centres educatius, de manera extraordinària per fer front a l’impacte de l’actual pandèmia en determinats centres considerats d’extrema vulnerabilitat, i no com a resposta als acords parlamentaris. Després de la breu recepció que se'ns va fer a les portes de l'estiu i on se’ns va garantir la informació i la cooperació en la gestió del procés d’integració dels professionals de l’educació social en els centres, a inicis del mes de setembre ens vam posar en contacte amb el Departament per demanar informació al respecte dels criteris, indicadors i barems que regeixen aquestes incorporacions, sobre en qui recau la decisió del procés selectiu i sobre la data d’incorporació d’aquests professionals als seus llocs de feina.

A inicis d'octubre ja vam penjar a la web l'entrada "I dels 75 llocs de feina per a educadores i educadors socials a les escoles, què en sabem?", per resoldre la gran quantitat de consultes que ens estaven arribant al CEESC sobre aquesta incorporació. 

Encara a dia d’avui oficialment només tenim la informació que ha sortit publicada a la web del Departament sobre la contractació d’aquests professionals per a la demarcació de Tarragona. De manera informal sabem que s'han anat otorgant algunes altres d'aquestes places, però encara hi ha processos de selecció en marxa. 

Malgrat que en tractar-se d’una plaça de funcionariat públic, el Departament no té l’obligatorietat de fer difusió a través dels diaris oficials del resultat d’aquest procés de selecció, creiem que no s’han utilitzat tots els recursos a l’abast per demostrar transparència i agilitat. El Departament tampoc ha complert amb els terminis previstos, ja que aquests professionals s’haurien d’haver d’incorporat a l’inici de curs, entre d’altres coses per “Garantir que l’acollida en el centre educatiu de l’alumnat en situació de vulnerabilitat social es desenvolupi en un entorn segur i protector, amb un tracte afectiu i una atenció personalitzada.” 

Per un altre costat, sabem que algunes d’aquestes places les ocuparan educadores socials que ja treballaven com a integradores socials (TIS) a les escoles en qüestió i a qui se’ls ha dit que no se’ls guardaria la plaça que estaven ocupant com a TIS, fet que els implicarà la pèrdua de l’antiguitat i que quedaran a la cua de l’interinatge del TIS. No entenem per què no se’ls pot guardar la plaça quan estem parlant de places d’educador/a social que són, d’entrada, només per a aquest curs.

 

Sobre la convocatòria de borsa de treball extraordinària d'educadors/ores d’educació especial  

Volem manifestar el nostre malestar en relació amb el canvi de normativa i les importants deficiències en la seva comunicació i aplicació per accedir als llocs de treball d’educador/a d’educació especial, així com pel que fa a un canvi de model que arriba en un moment d’emergència sanitària i social, i que va en contra de la intenció expressada pel Departament d’Educació d’incrementar els recursos de personal docent i de suport necessari per afrontar aquest nou context produït per la pandèmia de la COVID, per tal d’intensificar l’atenció personalitzada de l’alumnat. 

Com ja explicàvem a l'entrada "Resolem dubtes al voltant de les places de la categoria d'Educació Especial (EEE) a centres educatius", fins a la publicació de la convocatòria 13/2020, els professionals de l’educació social es podien presentar a les places d’educador/a d’educació especial amb categoria C1, fent funcions d’educador/a d’educació especial. La Resolució 13 de juny de 2012, en el punt 6, indicava que per accedir a aquests llocs de feina calia estar en possessió de la titulació de Tècnic d’Integració Social o titulació superior relacionada amb el camp d’actuació. A continuació es considerava que “l’única titulació superior relacionada amb el camp d’actuació serà la diplomatura en Educació Social o equivalent”. 

El 4 de setembre del 2020, a l’apartat de la borsa de treball del personal administratiu i de serveis de la web del Departament d’Educació constava que els requisits específics per a la categoria professionals d’educador/a d’educació especial en centres públics eren “Tècnic/a superior en Integració Social o equivalent, o diplomat/da en Educació Social o equivalent, o mestre/a en Educació Especial o equivalent”. 

Ara bé, la informació que sortia publicada a la web del Departament d’Educació no coincidia amb la Resolució per la qual s'obre la convocatòria extraordinària 13/2020 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral que fa referència als canvis aprovats en la Resolució de 5 de juliol de 2020, on s’indica que el requisit per accedir al lloc de feina d’educador/a d’educació especial en centres públics és estar en possessió de la titulació de Tècnic/a superior en Integració Social o equivalent, eliminant la possibilitat que s’hi accedeixi amb la titulació d’Educació Social com fins ara. 

No entenem aquest canvi de criteri, ja que el Departament ha considerat durant molts anys que la titulació superior relacionada amb el camp d’actuació és la de l´Educació Social i ara ha deixat de ser-ho, tot i que en la Resolució EDU/1561/2020 s’ha habilitat els educadors i educadores socials que ja estaven ocupant aquestes places per poder seguir desenvolupant funcions de l’esmentada categoria professional, sense estar en possessió de la titulació d’integrador/a social. 

Així mateix, aquest canvi de criteri i de model ha provocat l’acomiadament dels professionals de l’educació social que havien estat contractats per a aquest curs 2020-2021 per a desenvolupar la seva tasca en aquests llocs de feina. Ens consta que a aquesta convocatòria s’hi van presentar professionals de l’educació social als quals se’ls va acceptar la documentació que van lliurar, van rebre la preadjudicació del lloc de feina i posteriorment es van incorporar a l’escola que els havia estat adjudicada. Un mes després de la seva contractació, però, a aquest grup de professionals se’ls ha rescindit el contracte argumentant no haver passat el període de proves, per la qual cosa, un cop acomiadats, no tenen dret a cobrar l’atur. Interpretem que es van formalitzar els acomiadaments d’aquesta manera per resoldre l’error comès en relació amb el canvi de normativa esmentat. A més, el Departament no ha substituït aquests professionals acomiadats, fet que provoca que els infants amb necessitats educatives especials no rebin l’atenció especialitzada que els cal ni se’ls garanteixi l’acompanyament que necessiten.

El Departament d’Educació té l’obligació de comprovar que els aspirants compleixen amb els requisits de contractació abans de formalitzar-la i no després de la incorporació al seu lloc de feina. L’error comés pel Departament provoca que aquests professionals no puguin continuar desenvolupant la seva tasca, ni cobrar la prestació de l’atur, ni que els infants atesos rebin el suport necessari per al seu desenvolupament educatiu, ja que a dia d’avui hi ha escoles que encara no tenen educador/a d’educació especial. Reclamem, doncs, una solució per a aquests professionals així com per als infants que han quedat desatesos.

 

De nou, hem reiterat a les administracions el nostre oferiment a col·laborar en tot el que calgui per afavorir i facilitar tots els processos que es derivin dels canvis que es vagin succeint i continuarem exigint respostes a les nostres demandes.

 

La Vanguardia, 11 de novembre 2020. "Educadores sociales denuncian anomalías en los procesos de contratación"