Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i/o mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació.
Pots consultar la nostra política de cookies aquí. Fent clic al botó "Accepto" d'aquest banner estàs acceptant de forma explícita que estàs d'acord amb la nostra política de cookies.
Si tens dubtes pots obtenir més informació 'aquí'.

El mes de desembre de 2020, un grup de treball del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya va publicar l’Informe sobre les desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia.

Entre d’altres qüestions, l’informe destaca les següents dificultats de la ciutadania:

 • Dificultats per contactar amb l’administració.
 • Saturació molt preocupant dels serveis socials.
 • Dificultat de traslladar a la ciutadania les decisions adoptades.
 • Manca de col·laboració institucional entre administracions.
 • Especial afectació de la situació, un cop més, en els col·lectius vulnerables.
 • Manca de la infraestructura necessària per fer front a aquestes situacions si es tornen a produir.

Directament o indirecta, tots aquests aspectes estan relacionats amb l’àmbit de Serveis Socials municipals.

La situació actual, amb una segona pròrroga del Contracte Programa (CP) 2016-2019, decidida unilateralment per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, i sense tenir un calendari clar per a l’aprovació del nou CP, deixa en una situació d’indefensió les persones més vulnerables dels nostres pobles i ciutats.

Els Serveis Socials municipals, en l’últim any, han hagut d’incrementar els recursos, per la via de pressupostos extraordinaris, destinats a les famílies que han sofert les conseqüències de la pandèmia. Les quanties extraordinàries consignades pel Departament, en molts casos, no han cobert ni un 10% dels recursos municipals dedicats.

Als equips professionals que gestionen els Serveis Socials els preocupen les situacions que es donaran quan s’acabin els ajuts dels ERTO; les condicions en què s’han hagut de fer front les situacions actuals, així com la desesperació de les persones que, de vegades, es veuen empeses a actuar de forma agressiva contra els professionals que intenten acompanyar-los per millorar la seva situació.

Aquesta preocupació creixent fa URGENT, més que mai, que el Govern de la Generalitat de Catalunya prengui mesures extraordinàries per dotar els Serveis Socials dels recursos humans i econòmics que calen.

Les veus dels equips municipals que reclamen una millora de la situació ja s’han començat a sentir, pressionades tant per les demandes legítimes de la gent, com per la manca de recursos que pateixen els ajuntaments a causa de la nul·la actuació del departament responsable de la Generalitat.

D’altra banda, aquesta inacció també està afectant de forma important tots els serveis gestionats pel tercer sector social, un sector que, junt amb els ajuntaments i consells comarcals, manté una gran part del sistema de Serveis Socials de Catalunya.

Entre les conclusions de la comissió de treball del Fòrum cal destacar-ne dues:

 • Cal un increment de treballadors públics i dels serveis socials per reforçar la xarxa d’atencions i necessitats de la ciutadania atès que la situació actual i de futur està generant i generarà més demandes i requeriments de la població.
 • Que els ajuntaments segueixin estant en primera línia d’atenció davant les situacions d’emergència social que ha provocat la crisi de la COVID-19 perquè són l’administració més propera a la ciutadania. I això especialment amb persones en risc de vulnerabilitat com la gent gran, la infància i adolescència, persones amb diversitat funcional i situacions de dependència, migrants, persones mancades de llibertat, famílies monoparentals i tots els col·lectius de persones més vulnerables.

I, finalment, exposava:

“D’aquestes recomanacions, una part important acaba incidint sobre els serveis socials. Tant per les dificultats del moment, com per l’increment que hi ha hagut i el que es preveu a curt i mitjà termini, els serveis socials poden ser la baula feble del sistema. Si aquesta baula no funciona, hi haurà cada cop un nombre creixent de ciutadans que veuran els seus drets retallats i les seves dificultats de fer front a la situació molt agreujades. És vital reforçar urgentment aquests serveis.”

Per tot això,

DEMANEM

 1. Que el Govern de la Generalitat iniciï amb urgència l’execució del II Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS) 2021-2024, aprovat per ACORD GOV/177/2020, de 29 de desembre.
 2. Que el Govern de la Generalitat formalitzi dins del primer semestre de 2021 el nou Contracte Programa (CP) 2021-2024.
 3. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies inclogui en el CP l’increment de professionals dels equips bàsics de Serveis Socials tenint present les necessitats que en els propers anys tindran els serveis per atendre les conseqüències de la pandèmia i de la crisi econòmica.
 4. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies actualitzi els mòduls econòmics dels professionals finançats pel CP.
 5. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies prengui mesures per prevenir les situacions de risc i d’agressions que pateixen els i les professionals dels Serveis Socials.
 6. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies compleixi els compromisos que disposa el II PESS amb el tercer sector social i amb els seus professionals.

 

DIGUEM PROU al patiment de les persones ateses i dels equips tècnics dels nostres Serveis Socials.

 

>>Descarregueu-vos el comunicat en format pdf.