El CEESC acollirà la setena conferència d’aquest VIII Cicle de Conferències de la Comissió Intercol·legial de Sèniors 2021-2022, de la qual el Col·legi en forma part. Serà el proper dilluns, 7 de març a les 18.00 h sota el títol “Construint comunitat: El conflicte com a oportunitat”.

Fins ara s’han tractat temes com resolució alternativa de conflictes, dona i medicina, envelliment saludable o canvi climàtic, i es preveu tractar-hi salut mental infantil, fiscalitat, tecnologia i economia.

Pel que fa a la conferència proposada pel CEESC, tracta sobre la complexitat de l’abordatge dels conflictes entre una comunitat (de veïns, en un poble, un barri, entre iguals..), però també com el procés i l’estratègia de la resolució del conflicte fins a l’entesa final, poden restaurar, configurar o projectar uns vincles de present i de futur entre els seus membres. En definitiva, el conflicte pot ajudar a crear una comunitat allí on no n’hi havia, millorar-la o restaurar-la gràcies als acords i l’entesa.

Aquesta conferencia anirà a càrrec d’Oscar Negredo, educador social, col·legiat i membre del Col·lectiu de Professionals de la Mediació del CEESC. És coordinador del Servei de suport a les comunitats de veïns i veïnes de l’Àrea de Convivència de l’Hospitalet de Llobregat.

Consulta el programa de conferències aquí.

Inscripcions a la conferència de l'Oscar Negredo aquí.