Després que l'any 2020 es posposés la convocatòria, la vuitena edició tornava aquest 2021 de manera especial, obrint una línia per a projectes que tenen en compte els col·lectius especialment afectats per la crisi de la COVID-19. Així doncs, les aportacions del 2020 i 2021 s'han unificat, comptant amb 9.812,40€ repartits en les dues línies. Una altra novetat d’aquesta edició era que només podien presentar-s’hi educadores o educadors socials col·legiats al CEESC, així com col·lectius, empreses d’economia social, fundacions i associacions privades sense afany de lucre amb més d’una persona col·legiada dins dels seus òrgans de govern.

Dels tres projectes presentats, dos s’han referenciat a la crisi o a l’augment de les desigualtats sobre el col·lectiu o comunitat a que atenen i acompanyen, derivades de la pandèmia de la COVID-19. Cap dels tres propostes -salvant algunes maneres d’entendre, actuar i treballar en un dels projectes- s’ha considerat especialment rellevant per rebre la quantia assignada a la primera línia d’ajudes de la Convocatòria. Per tant, el jurat declara deserta la línia d’ajuda o ajudes a projectes innovadors que fomenten l'ocupació dels educadors i les educadores socials valorada en la meitat de la quantia total de la convocatòria, 4.906,20 €.

Per un altre costat i després que tots els membres del jurat valoressin els projectes segons els criteris marcats a la convocatòria, s’arriba a l’acord de premiar amb la totalitat de la quantia de la segona línia de projectes (4.906,20 €), que tenen com a objectiu el suport a col·lectius especialment afectats per la crisi de la COVID-19 i que siguin impulsats per educadors i educadores socials, a FEM PINYA, FEM BARRI, de la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec, impulsat per Laura Xamaní Palà, educadora social i col·legiada.

Se l'ha premiat, per ser, primer de tot, el projecte més puntuat i valorat pel conjunt del jurat. Per ser clau i promoure treball en xarxa i col·laboratiu entre el teixit associatiu, que pretén procedimentar per tal que sigui sostenible en el temps, en coherència amb els objectius i amb els resultats esperats. Per la seva dimensió comunitària alhora d’abordar la vulnerabilitat de veïns i veïnes del barri, agreujat per la pandèmia. I arribar a un nombre important de persones destinatàries i beneficiaries. Perquè està compromès en solventar les necessitats bàsiques i alhora, fer una tasca educativa i de consolidació, de l’ajuda mútua i el treball en xarxa entre les organitzacions i les veïnes i veïns del barri. I per últim, perquè té en compte les aportacions, la filosofia de la disciplina i la professió de l’Educació Social en el conjunt de la proposta.

Des d'aquí felicitem la Laura i la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec!

Des del CEESC volem donar les gràcies a totes les organitzacions i professionals que s’hi han presentat i fer-ne un reconeixement per l’esforç mostrat en la presentació dels projectes.

També volem agrair la feina feta per part dels membres del jurat de la convocatòria: Núria Palau, Marta Jordana, Laura Fraile, Joan del Rio i Lluís Puigdemont.

Us recordem que aquesta convocatòria respon al compromís de destinar l’1% dels ingressos ordinaris del pressupost anual del Col·legi a iniciatives socials i de cooperació. Aquest 2021, i com a any excepcional, es treia de la crida de la convocatòria als projectes de cooperació per afegir els destinats a pal·liar les crisis derivades de la pandèmia.

La resolució del Comité Avaluador (pdf)

Més informació del projecte