Com cada any, el Departament de Justícia ha obert el termini per a la inscripció de professionals a la llista d’ofici de pèrits judicials per al 2022.

Per formar part d’aquesta llista de pèrits cal estar en possessió del títol oficial que correspongui a la matèria objecte del dictamen (LEC art. 340.1). És a dir, en el nostre cas, titulat/ada en Educació Social o estar habilitat/ada per a l’exercici professional com a educador o educadora social, i/o d’altres titulacions que es puguin acreditar (LEC art. 340.3). Cal estar disposat a ser cridat per un òrgan jurisdiccional de l’àmbit on s’ha declarat la voluntat de treballar i només es pot excusar el nomenament per les causes establertes en l’art. 343 de la LEC.

Com a Col·legi professional hem de proveir nosaltres al Departament de Justícia la llista d’educadors socials que voluntàriament s’hi vulguin adscriure. Si vols formar-ne part cal que omplis aquest formulari d’inscripció abans del 22 de desembre de 2022. Les persones col·legiades que estaven inscrites a les llistes dels anys anteriors, si volen continuar pertanyent-hi, hauran de tornar a formalitzar-ne la inscripció.

L’actuació del CEESC només es limita a l’elaboració i el lliurament d’aquesta llista a petició del Departament de Justícia i, per tant, no intervé en les designacions dels pèrits, ja que aquesta tasca correspon als propis òrgans jurisdiccionals.

Abans d’inscriure-us cal que llegiu el document Informació important sobre la inscripció a les llistes de perits, que ens ha fet arribar des de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia perquè tingueu en compte les condicions per formar-hi part.