Durant aquest any 2021 hem continuat amb una de les prioritats del Col·legi, que és la de centrar-nos en la defensa de la professió i en definir un posicionament de la institució a favor de la justícia social i de defensa de les persones usuàries dels nostres serveis professionals.

Volem tancar l’any fent un recull de les accions que hem fet en aquest sentit.

 

Seguiment de les convocatòries d’oposició i borses de treball per a educadores i educadors socials 

Al llarg de l’any 2021 hem presentat 36 recursos de reposició a les bases de les convocatòries d'oferta pública que no és respectaven les diferents casuístiques d’accés a la professió:

 • Ajuntament d’Agramunt
 • Ajuntament d’Amposta
 • Ajuntament de Barcelona
 • Ajuntament de Calafell
 • Ajuntament de Canet de Mar
 • Ajuntament de Castell Platja d’Aro
 • Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
 • Ajuntament de Lleida
 • Ajuntament de Montornès del Vallès
 • Ajuntament de Navarcles
 • Ajuntament de Parets del Vallès
 • Ajuntament de Reus
 • Ajuntament de Rubí
 • Ajuntament de Ripollet
 • Ajuntament de Roses
 • Ajuntament de Sant Boi
 • Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 • Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
 • Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
 • Ajuntament de Valls
 • Ajuntament de Vic
 • Ajuntament de Viladecans
 • Aula Formació
 • Consell Comarcal de l’Anoia
 • Consell Comarcal de l’Osona
 • Consell Comarcal del Segrià
 • Consell Comarcal del Tarragonès
 • Consorci Comarcal del Segrià
 • Consorci de Benestar Social del Ripollès
 • Consorci de Benestar Social del Gironès
 • Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
 • Fundació Educativa i Social – Grup d’Assistència Sanitària i Social
 • Grup SAGESSA – Assistència Sanitària i Social, S.A.
 • Mancomunitat La Plana
 • Servei d’Ocupació de Catalunya (L’Hospitalet de Llobregat)
 • Serveis Públics d’Acció Social De Catalunya (SUMAR)

Pel que fa a l'oferta privada, ens hem posat en contacte amb 7 empreses i entitats, que havien publicat ofertes de treball que no respectaven l’accés a la professió:

 • Fundació Esperança
 • Orió Serveis
 • Blumbuilder
 • La Fageda
 • Intress
 • Grup Atra
 • Fundació Obra Tutelar Agraria

 

Seguiment de les convocatòries de licitacions de gestió de serveis

El CEESC ha presentat un recurs de reposició per tal d’assegurar que en la licitació es demani que el personal d’educació social compleixi amb els requisits d’accés i que s’adeqüin a la normativa en matèria diversa com l’aplicació del conveni col·lectiu del sector, la categoria professional, les funcions a desenvolupar i la ràtio professional.

 • Ajuntament de Lleida
 • Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
 • Consell Comarcal del Tarragonès

 

Pel que fa a les queixes que hem rebut sobre la gestió de serveis

Durant el 2021 hem treballat en aquests quatre casos: 

 • Sobre la selecció d’una empleada pública com a coordinadora per als serveis socials d’un ajuntament, sense estar en possessió d’una titulació universitària relacionada amb l’àmbit social.

  Des del CEESC vam enviar dues cartes, una a la persona que ostenta l’alcaldia i l’altre a la persona que ostenta la regidoria de serveis socials, per comunicar-los la nostra preocupació i malestar pel fet que un lloc de responsabilitat com aquest no estigui ocupat per una persona formada en l’àmbit social i les conseqüències que aquesta circumstància pot tenir per al bon funcionament dels serveis socials i que el model de serveis bàsics de Catalunya dissenyat pel Departament de Drets Socials estableix que la persona professional que ocupa el càrrec de coordinació o cap de serveis del SBAS ha de “concretar els objectius operatius, realitzar el seguiment de l’evolució de l’equip i les activitats que desenvolupen, i assumir les accions més complexes que requereixin un coneixement avançat en matèria d’intervenció social”

 • Sobre el possible incompliment dels preceptes de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personal i garantia dels drets digitals, en relació amb la intervenció de la PAH en les entrevistes que duen a terme els professionals dels serveis socials amb els ciutadans del seu municipi.

  El CEESC es va posar en contacte amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) per consultar sobre aquest tema i posteriorment va sol·licitar un dictamen al respecte.

  Les conclusions de l’APDCAT són que “a manca d’una l’altra base jurídica que habiliti el tractament, la presència d’un representant de la PAH en l’entrevista d’un ciutadà amb els serveis socials requereix el seu consentiment. En la mesura que pot comportar el tractament de categories especials de dades, haurà de ser explícit. En qualsevol cas, cal informar prèviament el ciutadà sobre els aspectes que preveu l’article 12 del Reglament General de Protecció de Dades, en especial pel que fa a la comunicació o revelació de dades personals del ciutadà a l’acompanyament, pel fet d’estar present en l’entrevista”.

  Podeu sol·licitar-nos el dictamen o el podeu consultar en el lloc web de l’APDCAT (Recursos i documentació> Resolucions, dictàmens i informes) Referència: CNS 30/2021.

Dues de les queixes, que tenen relació amb la gestió que realitzen determinades entitats privades en diversos serveis públics del sistema de protecció a la infància, les hem presentat a la Direcció General d’Atenció a la Infància i al Síndic de Greuges quatre queixes. En cap dels dos casos la DGAIA ens ha respost: 

 • Sobre la gestió d’un CRAE

  Aquesta queixa és relativa a la contractació de professionals no qualificats per exercir com a educadores i educadors socials, sobre la situació laborals dels professionals i sobre l’acció educativa que es duu a terme en aquest servei.

  El Síndic de Greuges ens ha comunicat que en dues ocasions ha sol·licitat informació a l’administració afectada i que tan aviat com la rebim i estudiaran aquesta informació, ens comunicaran el resultat de les seves gestions i la resolució que adoptin.

 • Sobre la gestió d’un centre d'acollida

  Aquesta reclamació es relativa a la gestió d’un centre d’acollida davant una possible negligència molt greu en la gestió d’una emergència mèdica i la manca de protocol en cas d’urgència per la nit.

  El Síndic de Greuges ens ha comunicat que en dues ocasions ha sol·licitat informació a l’administració afectada i que tan aviat com la rebim i estudiaran aquesta informació, ens comunicaran el resultat de les seves gestions i la resolució que adoptin. 

 

Pel que fa a la vacunació

El 10 de febrer vam enviar un escrit al Director Gerent de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon i Pallàs, en relació amb el calendari de vacunació per a professionals prioritzats. A la comunicació li demanàvem saber quina tipologia de centres i serveis estarien dins d’aquest primer moment de vacunació per poder-ho traslladar al conjunt de persones afectades i la previsió del grau de priorització en què serien considerats la resta d’espais d’intervenció de l’educació social. 

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, se’ns va fer saber que a principis del mes de març s’havia fet un enviament massiu de correus a tots els serveis socials registrats públics i privats d’atenció directa en què se’ls demanava que aportessin les dades dels professionals a vacunar.

El Departament de Salut va iniciar la campanya d’administració de la vacuna ASTRAZENECA contra la COVID-19 al personal en actiu dels col·lectius sanitaris i sociosanitaris no vacunat amb anterioritat. Entre altres col·lectius, es va incloure el personal de serveis socials que, en funció del risc d’exposició de la seva activitat laboral i de la possibilitat d’adoptar les mesures de protecció adequades, es considerés prioritari. La vacuna que s’administrava al personal essencial era l’Oxford/AstraZeneca. Degut a la suspensió de l’administració d’aquesta vacuna, les autoritats sanitàries van canviar de criteri i tots els professionals van passar a ser vacunats com a població general, segons les franges d’edat.

Durant els mesos de abril, maig i juny van continuar reclamant a l’Agencia de Salut Pública de Catalunya la vacunació del personal essencial que fins al 17 de maig encara no havia estat vacunat així com els criteris i el calendari de vacunació.

 

Representació institucional de l’educació social davant de diferents administracions i entitats

Durant el 2021 hem tingut 18 interlocucions: