El CEESC és una de les entitats signants d'una carta que, davant el notable increment de l'exclusió social a Catalunya, la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania ha adreçat al Parlament de Catalunya i en què se sol·liciten un conjunt de mesures per pal·liar aquesta situació.

Concretament, les entitats i persones signants de la present carta pública al Parlament de Catalunya sol·licitem al conjunt de diputats i diputades el compliment de les seves obligacions en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones en situació de vulnerabilitat, i en conseqüència adoptin les accions següents:

  1. Actualitzar l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) amb l'increment de l'IPC de Catalunya des del gener del 2010 fins al 31 de desembre del 2021 estimat en el 22,7%, i apliquin la moció aprovada pel Parlament 6 de febrer del 2020.
  2. Realitzar una Auditoria independent sobre la gestió i implementació de la Renda Garantida de Ciutadania pels Governs de la Generalitat des del seu inici fins a l’actualitat.
  3. Tramitar per via d’urgència les esmenes de lectura única registrades per la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, així com les propostes de millora de la llei registrada pels grups parlamentaris.
  4. Adoptar les iniciatives que corresponguin per exigir al govern d'Espanya la cessió de la gestió de la prestació de l'Ingrés Mínim Vital a la Generalitat de Catalunya, així com dels recursos econòmics i mitjans en personal per fer aquesta gestió.

Podeu llegir la carta sencera en aquest enllaç.

Web de la Comissió Promotora de la Renda Garantida