Manifest en defensa de la Mediació com a professió

Fem visible la necessitat de tenir el reconeixement públic i institucional en defensa de la mediació de conflictes com a professió.

Amb motiu de la commemoració del Dia Europeu de la Mediació, l’Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA va elaborar i presentar un Manifest en defensa de la Professió de Mediació. El CEESC, com a col·legi que forma part del grup de col·legis promotors i compromesos amb la Mediació s'hi va adherir.

Els punts bàsics del Manifest són:

  1. Que se’ns reconegui l’especificitat de la professió de mediador/a, que fa més de 30 anys es desenvolupa a Catalunya, i es legitimi com a professió independent i no com a complement d’altres.
  2. Que se’ns reconegui com a professionals primordials i necessaris en la resolució de tota confrontació o disputa i en qualsevol camp, mitjançant una regulació on s’estableixin les competències que li son pròpies i específiques.
  3. Que la mediació ocupi el lloc merescut prioritari i diferenciat dins de les ADR (Alternative Dispute Resolution) o les MASC (Métodos Adecuados de Solución de Conflictos).
  4. Que s’aprovin i s’apliquin les polítiques socials i econòmiques efectives en pro de la mediació per garantir la participació activa de la societat davant de la solució de les seves discussions i es doti de les regulacions legals i pressupostàries per fer efectius aquests principis.

>> Llegiu el Manifest complet en aquest enllaç.