Manifest per l'escola pública i en català

El CEESC s'ha adherit a aquest manifest per a l'escola pública i en català que han promogut USTEC-STEs, Intersindical-CSC, SEPC, CGT Ensenyament i COS.

Els punts bàsic del Manifest són l'exigència al Departament d’Educació perquè es compleixin els següents punts, de mínims i irrenunciables:

  • Promocionar el sistema educatiu públic com a fonament d’igualtat i cohesió d’una societat diversa, tot acabant amb el model segregador per factors de gènere, socioeconòmics i lingüístics.
  • Dotar l’educació pública d’un pressupost que demostri que és una prioritat fonamental del govern de la Generalitat.
  • Assegurar el català com a llengua vehicular durant totes les etapes educatives, tant en l’àmbit escolar com en l’extraescolar i de lleure.
  • Augmentar la dotació d’aules d’acollida i de Suport Lingüístic i Social per tal d’integrar lingüísticament i oferir una igualtat d’oportunitats real a tot l’alumnat nouvingut.
  • Abaixar les ràtios a l’aula per una millor atenció a l’alumnat.
  • Invertir en formació i reciclatge gratuïts dels professionals de l’educació.
  • Formar el professorat en nocions bàsiques de sociolingüística catalana i dotar d’eines pràctiques i de reflexió els docents i claustres per promoure l’ús efectiu del català als centres educatius.

>> Llegiu el Manifest complet en aquest enllaç.