Des del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) volem mostrar l'estupefacció que ens provoca l'anunci fet aquesta setmana sobre un conveni signat entre els departaments de Drets Socials i d'Interior de la Generalitat de Catalunya que té com a finalitat fomentar la realització de pràctiques dels aspirants a policia en les llars institucionals on resideixen infants i joves menors d’edat sota la guarda i/o tutela de la Generalitat de Catalunya. Una decisió que no ha estat prèviament consultada amb el sector professional.

Un anunci que considerem una contradicció sense precedents pel fet que dos departaments del Govern hagin arribat a un acord incompatible en la seva essència. Amb l’aprovació d’aquest conveni, la mateixa Generalitat vulnera els drets de protecció de les famílies i dels infants i adolescents que estan sota la seva tutela.

Des del CEESC veiem amb preocupació aquesta possible lesió dels drets dels infants i joves que es troben en règim d’acollida tutelar fruit de la impossibilitat de viure en el seu entorn familiar d'origen, per haver viscut situacions de maltractament, de desemparament o de risc. Cal no oblidar que els centres del sistema de protecció de la infància i l'adolescència són la llar d'aquests infants i joves.

Això no obstant, el CEESC creiem que és necessari que els cossos policials -i no només les noves persones aspirants- tinguin un alt nivell de sensibilitat, una mirada comunitària, de servei públic i contra les discriminacions i les desigualtats de tota mena. Ara bé, caldria valorar si la iniciativa presa és la més adequada per aconseguir aquest objectiu.

Així doncs, davant dels dubtes i inquietuds que genera la proposta, des del CEESC reclamarem al Departament de Drets Socials els aclariments necessaris a l’entorn dels beneficis que pot aportar aquesta iniciativa tenint en compte una perspectiva centrada en els interessos i els drets dels infants i les seves famílies i la possible vulneració dels principis d’actuació dels professionals. Així mateix, demanarem quins són els fonaments i els arguments emprats per impulsar aquest conveni que ja ha estat anunciat als mitjans.

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Barcelona, 7 d'abril de 2022

Actualització amb aparicions a premsa

 

>>Mossos en pràctiques en centres de menors - TN Migdia de TV3
TV3 [14/04/2022]

>>El sector de l'educació social rebutja la proposta d'enviar policies en pràctiques als centres de menors
La Directa [08/04/2022]

>>Les educadores socials mostren “estupefacció" per les pràctiques dels aspirants a policia a centres d’infants tutelats
Social.cat [08/04/2022]

>>Els educadors socials mostren "estupefacció" per les pràctiques dels aspirants a policia a centres de menors
La Vanguardia [07/04/2022]

>>Els educadors socials mostren “estupefacció” per les pràctiques dels aspirants a policia a centres de menors
La República [07/04/2022]