• El nou plantejament de les pràctiques en l’àmbit de justícia és insuficient, amb reducció del número d’hores de pràctiques i revisió del número de places cada 4 anys.

  • El CEESC hem demanat formalment una reunió amb el Departament de Justícia per intercanviar opinions i demanar una reconsideració dels canvis fets.

Des del CEESC ens unim al malestar expressat per diferents universitats de Catalunya pel que fa al nou plantejament de les pràctiques universitàries en l’àmbit de justícia, que afecta, entre altres, el grau d'Educació Social.

Tot i que es valoren positivament alguns dels canvis que ofereix el nou model de pràctiques plantejat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), com ara la millora dels informes de valoració que es demanen als tutors del CEJFE, un dels punts perjudica greument la formació de professionals en l’àmbit de justícia: la reducció del número d’hores de pràctiques a realitzar pels estudiants als diferents centres de Justícia, amb un màxim de 150 hores.

Els plans d’estudis de gran part dels graus d’Educació Social de les universitats catalanes estableixen entre 300 i 400 hores de pràctiques i, tot i que des del CEJFE s’han proposat dues possibilitats per arribar al total d’hores establert, la realitat és que aquestes hores no es poden suplir de cap manera.

La opcions proposades són que el tutor/a de la universitat de l’alumne supleixi la manca d’hores de pràctiques amb una altra feina teòrica o que l’alumne faci les hores que falten en un altre centre que no sigui proporcionat pel CEJFE. La primera proposta no és viable ja que els tutors i tutores tenen un número assignat de crèdits de docència i no es poden sumar més tasques a la seva feina. La segona proposta és totalment inviable a nivell organitzatiu i es considera perjudicial a nivell formatiu, ja que un alumne fa un pràcticum per poder-se formar adequadament en un àmbit.

Per altra banda, també estem al costat de les universitats en el desacord d’adjudicar el número de places de pràctiques a cada titulació i universitat segons el número de graduats de l’any anterior, ja que no té cap tipus de relació el número d’estudiants que cursen l’assignatura de pràctiques externes amb el número d’estudiants que es gradua a cada curs acadèmic, ja que pot variar d’un any per un altre.

Un altre punt a tenir en compte és que des del CEJFE es proposa fer la revisió del número total d’ofertes de pràctiques cada 4 anys. Aquest fet perjudica greument els estudiants que han de cursar les pràctiques externes ja que la seva matrícula és anual i per a cada curs acadèmic, i implica que si un any hi ha un increment de matrícules d’estudiants en pràctiques, aquest increment no es veurà reflectit en el número disponible de places de pràctiques en l’àmbit de justícia, ja que la revisió del número de places es farà cada 4 anys.

Totes les propostes del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada han estat fetes sense un diàleg previ ni una anàlisi de la situació dels ensenyaments dels graus respecte de les pràctiques.

Per tot l’esmentat en aquest escrit, demanem una reconsideració dels aspectes que s’hi tracten, ja que, de tirar-se endavant aquest nou model, molts alumnes del grau d'Educació Social perdran l’oportunitat de realitzar les seves pràctiques en l’àmbit de justícia ja que només és possible fer-les a través del CEJFE. En conseqüència, també perjudicarà els futurs professionals de l’àmbit de justícia del país.

Per tal de poder intercanviar opinions respecte d’aquest tema, el CEESC hem demanat formalment una reunió amb el Departament de Justícia.