El CEESC s'ha adherit al Pacte Social Contra la Corrupció, impulsat pel Parlament Ciutadà.

Decàleg:

  1. Clarificar el finançament del partits. Cal la reducció dràstica de les despeses electorals i un sistema de finançament dels partits i de les candidatures electorals que no els faci dependre dels rics i poderosos. Cal considerar la corrupció i el finançament irregular dels partits com a delictes contra la Constitució i la democràcia.
  2. Millorar la transparència i el retiment de comptes. Cal començar per aplicar la Llei de Transparència en els terminis legals establerts (29 de juny i 29 desembre de 2015). Cal, però, considerar que la transparència pública és total, amb excepcions que han d’estar ben argumentades i limitades a un temps justificat. Cal publicar a Internet tots els ingressos i les despeses de totes les administracions públiques, de forma clara i comprensible per a la ciutadania.
  3. Millorar la transparència pel que fa als responsables públics. Cal publicar obligatòriament cada any el patrimoni i els ingressos dels responsables públics. Cal registrar l’agenda pública de les activitats i viatges dels càrrecs públics. Cal controlar els lobbies i grups d’interès més enllà de les exigències de la Llei de Transparència.
  4. Millorar la persecució de l’ampli ventall de delictes vinculats a la corrupció. Cal assegurar la independència i control del poder judicial. Cal dotar l’administració de justícia dels mitjans i recursos adequats per perseguir els delictes de corrupció. Cal facilitar i protegir la denúncia responsable de presumptes casos de corrupció.
  5. Millorar els mecanismes de control i de contrapoder institucionals, econòmics i mediàtics. Cal evitar la partitocràcia en el nomenament dels òrgans de control. Cal clarificar les condicions d’accés i lliure designació del personal directiu públic. Cal encarregar auditories per controlar les entitats públiques. Cal reforçar la independència dels mitjans de comunicació públics però també la transparència dels mitjans de comunicació privats.
  6. Millorar l’ús del diner personalitzat per reduir l’opacitat i augmentar la traçabilitat. Cal començar per obligar totes les administracions públiques i els seus alts càrrecs (electes i no electes) a acollir-se a un Règim de Transparència – només ús de diner personalitzat -. Cal oferir beneficis fiscals als ciutadans i les empreses que s’acullin voluntàriament a aquest Règim de Transparència. Cal afavorir la reducció de l’ús social del diner anònim (efectiu) i la generalització del diner personalitzat (mitjans electrònics que garanteixen la traçabilitat).
  7. Millorar el sistema de control i de contrapoders des de la ciutadania. Cal reconèixer i facilitar la feina de les iniciatives de control popular, com els observatoris ciutadans contra la corrupció, per la transparència i el bon govern. Cal promoure la participació i l’autoorganització ciutadanes, la seva acció al carrer i a l’espai públic, com una de les bases de la democràcia equilibrada. Es proposa crear un consell ciutadà en cada àmbit que auditi les actuacions dels governs. Cal augmentar el coneixement sobre com prevenir la corrupció. Cal prevenir la corrupció en les organitzacions públiques, privades i socials.
  8. Millorar la funció dels partits i dels càrrecs electes. Cal impulsar la democratització i transparència dels partits. Cal evitar portes giratòries i evitar la professionalització de la política.
  9. Millorar la gestió pública. Aplicar el dret administratiu en tots els contractes i organismes públics i evitar subterfugis legals per saltar-se’l. Apoderar i responsabilitzar els agents implicats en la gestió dels recursos públics.
  10. Crear l’agència independent ciutadana de control de la transparència i el bon govern.

 

>> Més informació.