• El Govern reconeix la mirada complementària que les educadores i els educadors socials podem aportar en l’àmbit de la Salut Mental i les Addiccions. 
  • Des del CEESC reivindiquem també la participació en el Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions. 

Aquest dilluns, 30 de maig, ens hem reunit amb Magdalena Casamitjana Aguilà, directora del Pacte Nacional de Salut Mental i Addiccions, com a membres de la la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental, que es constituirà el proper 14 de juny.

Des del CEESC ens felicitem per la posada en marxa d’aquest Pacte Nacional que vol “impulsar, ordenar, gestionar i implementar l’atenció integral de  la salut mental i emocional en totes les accions de Govern com a projecte global de país”, entenent que és una magnífica oportunitat per repensar i actualitzar l’atenció a les persones que pateixen un trastorn mental.

A més, és de dret que s’hagi convidat el CEESC a formar part de la Taula. Creiem que, com a educadores i educadors socials, podem aportar una mirada diferent i complementària a la d’altres professionals, especialment si tenim en compte:

  • la Declaració de Hèlsinki on es reconeix la promoció de la salut mental, la prevenció i el tractament dels trastorns mentals com a objectius fonamentals per a la protecció i millora del benestar i la qualitat de vida de tota la població, i
  • l’objectiu definit pel PAIcSaMAEC - Programa d’Abordatge Integral dels Casos de Salut Mental i Addiccions d’Elevada Complexitat (Departament de Salut 2020) on es vol impulsar, avaluar i fer el seguiment de l’actuació de tots els agents implicats en l’àmbit de la salut mental per tal d’aconseguir una actuació més eficaç en termes de prevenció, d’assistència i d’inclusió de les persones amb aquests tipus de perfils i de funcionament psicosocial.

No obstant això, ens sorprèn que no se’ns convidi a participar en d’altres espais com ara el Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions, on considerem que la nostra aportació, de la mateixa manera que la d’altres perfils professionals, és molt necessària, i és per això que hi reivindiquem la nostra presència.

Entre els objectius de l’actual Pla director de salut mental i addiccions (PDSMiA) hi trobem els següents objectius que poden ser abordats per professionals de l’Educació Social:

  • Visió àmplia de la salut pública, basada en un enfocament poblacional que tingui en compte les característiques socioeconòmiques i culturals. Contemplant la promoció de la salut i prevenció de la malaltia i el tractament en totes les etapes de la vida, fent especial èmfasi en la intervenció precoç.
  • Promoció d’un abordatge ètic basat en els drets humans, que previngui l’estigmatització, la discriminació i l’exclusió social.    
  • Desenvolupament d’un enfocament basat en la comunitat, de qualitat, orientat a la recuperació i a la inclusió social, que se centri en les intervencions assistencials en les fortaleses i les capacitats de les persones.
  • Apoderament i participació dels moviments en primera persona, les famílies i les seves organitzacions en el desenvolupament i l’adaptació dels serveis a l’atenció centrada en les necessitats de les persones.

Des del CEESC apostem per un model de treball transdisciplinari on tots els professionals estiguem al mateix nivell de responsabilitat i implicació, fet que suposa tenir present allò que anomenem el model centrat en la persona. Entenem que treballem en la línia que es proposa des del Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya, ja que l’educador/a social és aquell professional que dins de l’àmbit sociosanitari fa l’acompanyament socioeducatiu a la persona en la cerca del seu benestar, acompanyant, orientant i ajudant a gestionar les seves dificultats tenint en compte tots els aspectes de la seva vida (social, laboral, salut, econòmic). L’educador/a social posa l’usuari al centre, enfortint i pactant el pla d’acció per coresponsabilitzar-lo del seu procés i fomentant-ne l’autonomia i l’empoderament.

Es tracta d’oferir una resposta socioeducativa des de dues perspectives diferenciades:

  • Prevenció: qualsevol activitat de salut pública dirigida a reduir la càrrega de la mortalitat o la morbiditat d’una determinada malaltia en una població. Aquestes activitats es poden dur a terme en diferents nivells de prevenció anomenats primari, secundari, terciari i quaternari. La prevenció s’emmarca dintre de l’àmbit sanitari.
  • Promoció: conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d'informació, comunicació i educació sanitària (Llei 18/2009, de Salut Pública de Catalunya). La promoció de la salut s’aborda en l'àmbit comunitari i es pot treballar a partir dels determinants socials.

Després que haguem estat convidats a formar part de la Taula del Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya i de la reunió mantinguda amb Magdalena Casamitjana, en la qual hem pogut comprovar que compartim la perspectiva que la salut mental no només s'ha de treballar des de l'àmbit sanitari, i veient que des del Govern s'assumeix l'obligació d'incorporar la mirada de les educadores i els educadors socials, no podem deixar de reivindicar la participació del CEESC també en d’altres espais de l’àmbit, com ara el Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions.