Des del CEESC hem llençat l'enquesta Perspectives sobre l'Educació Social i el CEESC que té com a objectiu recollir l'opinió dels estudiants del Grau en Educació Social de Catalunya i dels professionals joves que han accedit a la professió recentment i que tenen fins a 30 anys.

L'enquesta conté preguntes segmentades per a estudiants (amics del CEESC o no) i per a professionals joves (col·legiats o no). La informació recollida ens servirà per adaptar el funcionament del CEESC a la realitat actual i, en el cas dels estudiants, també serà útil perquè les universitats la tinguin present.

Posteriorment, elaborarem un buidatge de les respostes per realitzar un informe final sobre els resultats pel que fa a la formació, la professionalització, les expectatives de futur i la informació relativa a l'Educació Social i al CEESC.

L'enquesta “Perspectives sobre l'Educació Social i el CEESC” forma part del projecte Think Tank Jove, que té dos objectius clars: actualitzar continguts, serveis, activitats o accions del CEESC i, per altra banda, rejovenir la participació i implicació dels educadors i educadores col·legiats joves.

El projecte preveu replicar l'enviament de l'enquesta un o dos cops l'any per tal que el CEESC pugui tenir present les necessitats dels educadors i educadores socials joves i estigui al dia sobre les demandes que es requereixen.

>>Si tens 30 anys o menys respon l'enquesta!