Aquest dimarts 21 de juny una representació del CEESC s’ha reunit de manera telemàtica amb Raquel Garcia, directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, i Marcel·lina Bosch, subdirectora general de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa.

La reunió, que havia estat ajornada, se celebra per insistència del CEESC just un dia abans que acabin les classes i sense tenir encara cap resposta ferma enfront a la continuïtat per al curs vinent dels 75 professionals de l’educació social que estan treballant en escoles i instituts públics. D’aquí el fet que s’hagués ajornat, en no tenir encara una resposta definitiva.

La directora general i la subdirectora general ens expliquen que tenen clara la importància de l’equip socioeducatiu als centres i estan satisfetes de la feina que s’ha dut a terme durant aquests dos cursos, que qualifiquen “d’imprescindible”. Per això, afirmen que s’està fent tot el possible per poder garantir econòmicament la continuïtat d’aquests professionals, un cop exhaurit el fons extraordinari concedit per compensar les desigualtats educatives derivades de la COVID-19. Concretament, exposen que s'han donat de marge fins al 31 d’agost, data en què finalitzen els recursos actuals, per trobar-hi una alternativa.

El desconcert del CEESC es genera perquè en la nostra darrera reunió, a inicis de novembre del 2021, ens vam emplaçar a una reunió tècnica a l’entorn de les dades d’avaluació de la incorporació dels professionals de l’educació social als centres educatius, per tal de contrastar les informacions recollides pel CEESC amb les dades que s’estava en vies de disposar des del Departament. I, alhora, es plantejava poder fixar espais de treball comú per pensar mútuament a més llarg termini i definir unes estratègies compartides per tal de consolidar el que ara no deixa de ser una incorporació puntual i anecdòtica en una aposta decidida, universal i estable.

Segons Garcia i Bosch, la col·laboració institucional no s’ha desenvolupat perquè estaven pendents de tenir en primer lloc garantit el finançament -amb continuïtat a mig termini, com a mínim- dels professionals als centres.

Des del Col·legi desaprovem el Departament d’Educació per la falta de previsió en no haver treballat abans en alternatives econòmiques viables per la continuïtat d’aquests professionals. El Departament va molt tard. Si aquests primers cursos haguessin sigut realment una prova pilot de la incorporació de la figura de l’educador/a social als centres educatius de primària i secundària, amb voluntat ferma de continuïtat si es validaven les hipòtesis dels beneficis que podien aportar, hagués realitzat les gestions oportunes a temps, per no dependre d’uns fons extraordinaris que tenien una data tan clara de finalització. Per això posem en dubte que tingui com a objectiu el model d’escola inclusiva, en què es posin en joc tots els perfils professionals que es tenen a l’abast.

La figura de l’educadora i l’educador social ha d’estar present al conjunt d’escoles i instituts del sistema escolar català per garantir els drets educatius i les necessitats socioeducatives d’infants i adolescents, les famílies i la comunitat educativa, sent una peça més que porti a fer possible el Decret d'Escola Inclusiva que tant li està constant de desplegar al Departament. La intenció del CEESC no és aportar una visió merament corporativista sinó de posar en joc els diferents perfils educatius amb els quals comptem com a societat per tal de fer possible que els centres escolars siguin realment un servei adaptat a la realitat de tota la població infantil i juvenil.