Recentment un representant del CEESC ha entrat a formar part del Consell Assessor del Diari de l'Educació. Concretament l'Albert Font-Tarrés, educador social i periodista, vicepresident del CEESC i president de la Junta delegada de Lleida, és qui ha assumit aquesta representació.

S'han incorporat ara al Consell representants dels tres col·legis professionals vinculats a l’educació: el Col·legi de Doctors i Llicenciats, el Col·legi de Pedagogia i el Col·legi d’Educadors i Educadores Socials.

Tal com es descriu a la seva pàgina web, el Diari de l’Educació és un espai de periodisme compromès amb l’educació, i un punt de trobada per a l’anàlisi, la reflexió i l’intercanvi de tota la comunitat educativa dels territoris de parla catalana.

I des del CEESC no podem estar més d’acord amb el model d’educació universal que defensa: “Aposta també per un model de societat on l’educació sigui l’eix pel qual passin totes les estratègies de futur. I això vol dir en primer lloc atorgar a l’educació i als seus professionals el prestigi social que es mereixen.”

El Diari de l’Educació és un projecte periodístic de la Fundació Periodisme Plural, una iniciativa sense ànim de lucre engegada per un col·lectiu de periodistes, comunicadors i intel·lectuals, amb la intenció de defensar l’exercici d’un periodisme independent i compromès, per una banda, i els valors de progrés i solidaritat, de l’altra.

El Consell Assessor del diari està format per un conjunt de professionals, experts i acadèmics del món de l’educació. Podeu consultar-ne els 31 membres aquí.

El passat dijous 30 de junt vam participar a la primera reunió del Consell. Ens hi incorporem amb ganes d'aportar al conjunt.