El CEESC ens adherim al COMUNICAT CONJUNT del DIA MUNDIAL DE LA SIDA 2022.

Un any més, l’1 de desembre commemorem el Dia Mundial de la Sida recordant i donant suport a totes les persones afectades pel VIH.

La comunitat internacional ha assumit el compromís de posar fi a l’epidèmia del VIH com a amenaça per a la salut pública l’any 2030 i Catalunya treballa fermament per aconseguir-ho després d’haver assolit i superat els objectius 90- 90-90 fixats per ONUSIDA per a l’any 2020.

Els avenços científics i socials han millorat la qualitat i l’esperança de vida de les persones amb VIH i la implementació de noves eines com la profilaxi pre- exposició està contribuint a reduir el nombre de casos diagnosticats. Tot i això, hem de continuar treballant per aconseguir eliminar la transmissió del virus.

Catalunya disposa d’un clar full de ruta per als propers anys, el Pla d’Acció enfront del VIH i altres ITS 2021- 2030, aprovat per Acord de Govern i liderat pel Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les Hepatitis Víriques. Un altre element important és el Pacte Social contra la discriminació i l’estigma de les persones amb VIH a Catalunya, impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes, el Departament de Salut i el Comitè Primer de Desembre, en el que participen altres departaments de la Generalitat, entitats municipalistes, teixit associatiu, agents socials i col·legis professionals. El seu objectiu és canviar la percepció del VIH a la societat, lluitar contra la serofòbia i garantir l’accés igualitari a serveis, prestacions i treball.

Les pandèmies evidencien les desigualtats i agreugen les fragilitats, la qual cosa afavoreix l’aparició de problemes de salut. Ens cal avançar cap a la construcció d’una societat més igualitària, inclusiva, justa i respectuosa amb els drets humans perquè el foment del respecte a la diversitat i d’una educació integral ens conduirà al futur que tots i totes desitgem, un futur sense VIH.

Aprofitem el dia d’avui per reflexionar-hi i reivindicar un esforç conjunt perquè la frase “Zero estigma, zero VIH” sigui una realitat.

 

>>Manifest del Dia Mundial de la Sida 2022

>>Cartell del Dia Mundial de la Sida 2022