El passat dimarts 13 de desembre es va celebrar l’Assemblea Ordinària del CEESC de manera telemàtica.

Hi van participar 33 persones col·legiades, 26 s’hi van connectar i 7 van delegar el seu vot.

Es tracta de la primera Assemblea de la Junta de Govern actual. En Marc Queralt, president del CEESC, va explicar que la Junta actual és un equip molt nou, amb moltes persones que fins ara no havien participat mai a la Junta de Govern del CEESC. Va explicar que abans del Pla de treball 2023, la Junta de Govern va fer una feina interna que va resultar en el Pla de mandat 2022-2026, que es basa en 5 línies estratègiques que pretenen fer una transformació i actualització del CEESC i que també vertebren el Pla de treball per al proper any.

Tot seguit, es van presentar els diferents punts de l'ordre del dia i es van aprovar:

Després de la presentació i aprovació dels punts de l'ordre del dia, el vicepresident, Albert Font-Tarrés, va fer un resum de la feina feta fins ara per la nova Junta de Govern i la va emmarcar en 5 gran blocs: horitzons de present i futur del CEESC; incidència política; visibilització; fem professió, i implicació amb els drets de ciutadania.