La cinquena edició del Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats tindrà lloc l’any 2024 i durà per lema “NAVEGAR (avançant) en els marges de la intervenció social”

L'octubre del 2014 el CEESC assumia la secretaria tècnica del I Congrés de Serveis Socials Bàsics. Després de 4 edicions, el CEESC torna a posar-se al capdavant de l'organització del 5à edició, agafant el relleu del Col·legi de Pedagogia.

El Congrés és una iniciativa intercol·legial de 4 col·legis. A banda del CEESC hi participen el Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. La responsabilitat en la gestió, el disseny de l’activitat, l’elecció de la temàtica a tractar i l’organització és compartida pels quatre col·legis que es coordinen en quatre comitès. Ara són aquests 4 Comitès que ja estan treballant per donar forma al Vè Congés, partint de les propostes de l'avaluació del IV Congrés.

Als Comitès hi participen persones representant els quatre col·legis organitzadors: 

  • El Comitè Organitzador està format per representants de cada col·legi professional i és el responsable d’organitzar el Col·loqui i el Congrés, així com del disseny de les activitats concretes que donin resposta a la proposta científica i la contractació dels serveis que calguin per al funcionament del Precongrés i del Congrés. 
  • El Comitè Científic està format per representants de cada col·legi professional i és el responsable de l’elaboració del programa científic del Precongrés i del Congrés, així com de la designació de les persones que presenten i moderen les sessions plenàries i simultànies i de l’elaboració de les conclusions. 
  • El Consell Assessor està format per representants de cada col·legi professional i té l’encàrrec d’assessorar els Comitès sobre els continguts del Precongrés i del Congrés. 
  • El Comitè Institucional està format pels degans/deganes o presidents/presidentes dels col·legis organitzadors que són els responsables d’establir relacions institucionals, l’aprovació del pressupost i la creació de criteris d’actuació en allò referent a la imatge corporativa dels col·legis, la relació amb els mitjans de comunicació, actes protocol·laris, etc. 

Els Comitès responsables del Congrés vetllen per afavorir i potenciar la participació (tant a l'organització com als treballs científics) de tots els professionals dels Serveis Socials Bàsics i Especialitzats i les temàtiques que s’hi tracten busquen contemplar l'interès global per al màxim de professionals, així com el seu caire interdisciplinari, evitant qüestions unidisciplinàries. 

En cada edició la secretaria tècnica del Congrés recau de manera rotativa en un dels quatre col·legis. Així doncs, la Comissionada del V Congrés és una educadora social, una col·legiada del CEESC, en qui recau la coordinació operativa dels Comitès Organitzador i Científic, així com del Consell Assessor. 

Properament us presentarem les persones que formen part de cada Comitè.

 

Reserveu-vos la data! Acte Precongressual

19 d’abril de 2023, a les 16.30h Escorxador de Badalona. 
Carrer Don Pelai, 2. Badalona 

Per donar el tret de sortida al V Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats, el dimecres 19 d’abril de 2023, de 16.30 a 19.00 h us esperem a l’antic Escorxador de Badalona. Hi farem l’acte on presentarem les conclusions del IV Congrés de Serveis Socials Bàsics i especialitzats i presentarem el V Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats.

Per a aquesta trobada estem preparant una activitat participativa que ens ajudi a reflexionar conjuntament sobre qui governa els serveis socials en el món local.

 

Seguiu el Congrés a les xarxes

Amb l'etiqueta #V_CSSBE

I a twiter @CSSBE_CAT instagram @CSSBE_CAT