En la primera trobada del CEESC amb l’actual equip del Departament de Drets Socials, celebrada el dia 31 de gener, el president del CEESC, Marc Queralt, la secretària, Marta Fité i el gerent, Xavi Campos, s'han reunit amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano; el secretari d’Afers Socials i Famílies, Lluís Torrens, i la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Núria Valls,

Durant el decurs de la reunió, des del CEESC hem volgut posar de manifest l’actual estat de feblesa i els desequilibris existents de la nostra professió. Unes condicions que es transformen en una vulneració dels drets de la ciutadania.

S’ha entregat el document La realitat dels professionals de l’educació social. Dades específiques, que exposa una suma de dades, tant pròpies com recollides d’altres instàncies, que descriuen unes condicions laborals gens adients, així com un creixement de l’intrusisme. Des del Departament comparteixen la diagnosi i asseguren que, un cop aprovats els pressupostos, la seva voluntat és generar canvis que puguin corregir la situació actual. Es té consciència del fraccionament del sector que farà que l’harmonització de condicions desitjada no sigui immediata. Ens anuncien que es vol començar la revisió de la Cartera de Serveis Socials havent fet prèviament un estudi de costos. Des del CEESC demanem alguna cosa tangible més enllà de les paraules, evidenciant que fa anys que des del Departament s’està dient el mateix, sense que es produeixin canvis. I manifestem la nostra voluntat de ser part activa en el procés que es generi al respecte.

En aquest sentit, fem palès que en els òrgans de representació del Departament la veu dels professionals no és tan present com creiem que seria convenient o necessari. Insistim en la idea que hi ha d'haver el conjunt de tots els agents implicats, aportant-hi les seves veus. S’acorda prospectar la possibilitat de  generar un espai permanent de diàleg entre el Departament i els col·legis professionals del sector social.

D’altra banda, també mostrem la nostra preocupació sobre com es fa el seguiment de la gestió dels serveis i si es respecta allò que queda establert en la Cartera de Serveis Socials mentre no se n’enceta el procés de revisió. En concret, posem sobre la taula si hi ha un bon sistema de control de la gestió del diner públic per part de les entitats adjudicatàries de serveis de la Cartera, i demanem pels criteris establerts per garantir la transparència en la seva gestió.

Part de les bones intencions el Departament se situen en un futur proper on la concertació passi per davant de la contractació en la gestió de serveis. Per part del CEESC l'accent volem que es posi en evitar la precarització com a premissa fonamental a seguir per part de tots es agents implicats.

Pel que fa a l’intrusisme professional, s’acorda obrir vies directes de comunicació per tal que des del Col·legi puguem aportar la informació d’incompliments en serveis que siguin de titularitat del Departament de Drets Socials.