El Departament de Benestar Social i Família ha tirat endavant amb les retallades als centres d'atenció a dones que han patit violència masclista sense acceptar l'al·legació que vam presentar conjuntament amb el Col·legi de Psicologia de Catalunya i el de Treball Social.

El passat 24 de desembre es va publicar l'ORDRE BSF/372/2014, de 15 de desembre, per la qual s'actualitzen els criteris funcionals dels serveis d'acolliment i recuperació i dels serveis d'intervenció especialitzada d'atenció a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles (SIE i SARV) que estableix la Cartera de Serveis Socials.

El CEESC estem en desacord amb aquesta modificació en la Cartera de Serveis Socials, que comporta la reducció del nombre de professionals en aquests serveis públics.

Tot i l’entrada en vigor d’aquestes retallades, la Generalitat deixa oberta la possibilitat a les entitats que s’encarreguen de gestionar aquests serveis, perquè puguin seguir amb el mateix personal amb el que comptaven abans de l’entrada en vigor de l’Ordre.

En alguns casos, això serà una bona notícia per a les persones usuàries dels serveis, que continuaran gaudint dels perfils que marcava anteriorment la Cartera de Serveis Socials, i també per als professionals que han fet el pas de denunciar la situació per defensar la feina que han estat duent a terme.

Però, per una altra banda l’administració dóna la responsabilitat en les pròpies entitats, mentre deixa de pagar els serveis que nosaltres considerem els adequats. La responsabilitat recau en els gestors, que han de fer front a les retallades que fa l’administració i donar la cara amb les persones usuàries i també amb les treballadores.

Des de que vam saber les intencions de la Generalitat, a principis de l’any passat, des del CEESC hem estat treballant contra aquesta retallada conjuntament amb el COPC i el TSCAT.

Al mes de març vam informar a través d’un posicionament del que suposava aquest canvi en el model d’intervenció i de les conseqüències que d’aquest “canvi” se’n derivaven.

Posteriorment, el 18 de juny, l’Eduardo Cano, membre de la Junta de Govern del CEESC, va comparèixer davant la Comissió d’Igualtat de les Persones del Parlament de Catalunya, on va defensar el model d’aquests serveis, incidint en que la modificació d’aquests serveis repercutia en l’atenció directa a les dones i els seus fills, que han sigut víctimes de violència domèstica, i sobre la desigualtat d’oportunitats de dones i homes, i més si són vulnerables.

Tot i els nostres esforços, el Departament de Benestar Social i Família ja va reestructurar el model d’atenció en els SIE i SARV reduint el nombre de professionals a des del passat 1 de juliol. I ara ja s’ha fet efectiva la modificació en la Cartera de Serveis Socials.

El CEESC estem en total desacord amb les retalladles i informem del que suposa aquest canvi en el model d’intervenció, com ja deiem en el nostre posicionament del març del 2014:

  • Afectació en la qualitat i la quantitat d’atenció a les dones i els seus fills i filles.
  • Afectació en l’atenció a la demanda de formació, prevenció i sensibilització comunitària en temes de violència. La funció preventiva i el treball en xarxa en queden ressentits.
  • Desaparició prevista de l’especialització terapèutica (infantil/dones) i la disgregació de funcionalitats fent trontollar el significat d’atenció integral i interdisciplinària.
  • Privatització del programa d’inserció laboral. Segons se’ns ha informat, aquesta atenció passarà a ser gestionada per la Fundació “la Caixa”.
  • Sobrecàrrega en la feina quotidiana dels professionals causada per la supressió d’algunes de les figures professionals.