Des del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya ens dirigim a la classe política per tal de defensar els serveis socials i desmentir les crítiques rebudes durant la campanya electoral de les eleccions municipals, fonamentades en el desconeixement del seu funcionament i en la manca de consciència generalitzada respecte de la seva contribució incalculable a la societat i del valor essencial que exerceixen en la nostra comunitat.

A causa d’aquest desconeixement i manca de consciència de l’abast real dels serveis socials per part de la ciutadania, sovint se simplifiquen o es malinterpreten les tasques que exercim el conjunt de professionals d'aquests serveis, la qual cosa crea estereotips i provoca judicis erronis.

No ajuda a revertir aquesta situació, el lamentable ús electoralista que fa la classe política dels serveis socials utilitzant-los com a blanc de crítiques infundades i com a moneda de canvi per a obtenir rèdits polítics. Aquesta estratègia no sols soscava la confiança en una institució vital per al benestar de la ciutadania, sinó que perpetua aquesta visió distorsionada i desinformada de la qual parlàvem. Cal recordar que la Llei de Serveis Socials de Catalunya va ser aprovada per tots els partits polítics i que va ser aplaudida per tot l’arc parlamentari.

Un altre factor que contribueix a aquesta comprensió errònia dels serveis socials és la informació inexacta o, fins i tot, sensacionalista, que difonen, de vegades, alguns mitjans de comunicació. Des d’aquí instem els mitjans a exercir la seva tasca de manera responsable, brindant una cobertura equilibrada i rigorosa que reflecteixi la complexitat i la importància de la labor dels professionals dels serveis socials.

Els serveis socials abasta una àmplia gamma d'accions –des de la prevenció i la promoció social fins a la intervenció en situacions de crisi o emergència– que, per descomptat, no l’assumeix una única figura professional. Els educadors socials en són un dels pilars fonamentals, però no podem oblidar la labor de treballadores socials, psicòlegs, terapeutes ocupacionals, animadors socioculturals, tècniques d'integració social, i el cos administratiu, entre d’altres. El treball interdisciplinari de les diferents figures és cabdal per al bon funcionament dels serveis social; cadascun d'aquests professionals genera una suma que aporta el seu coneixement i experiència per a garantir una atenció integral i de qualitat a les persones i comunitats que els necessiten, i per tal de promoure la justícia social, el benestar i la igualtat d'oportunitats.

Per a dur a terme la seva labor de manera efectiva, però, cal garantir que comptin amb els recursos adequats. La seva experiència, coneixement i habilitats són fonamentals per a abordar les complexes problemàtiques socials i construir una societat més inclusiva i solidària, però calen els recursos, les eines i el suport de les administracions .

El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya reafirma el seu compromís amb la promoció i defensa dels serveis socials, i fa una crida a la ciutadania a informar-se adequadament sobre els serveis socials, a reconèixer-ne la importància i a donar suport a la seva tasca en benefici d'una societat més justa i equitativa i, si cal, a participar activament en els processos d’avaluació dels serveis socials per millorar-los.

A més, instem la classe política a deixar d'utilitzar els serveis socials com a objecte de disputes partidistes i a treballar en conjunt de la societat per a enfortir-los. Quan fa tot just tres dies de la celebració de les eleccions municipals i ara que es configuraran els nous governs municipals, comarcals i les diputacions, exigim dotar els professionals dels recursos necessaris, promoure polítiques socials justes i sostenibles que abordin de manera integral les necessitats de la ciutadania, així com desenvolupar polítiques socials basades en l'evidència, el respecte i l'equitat, que enforteixin els serveis socials i els situïn en el lloc prioritari que els correspon.

Ciutadania, classe política i professionals podem construir una societat en la qual totes les persones tinguin l'oportunitat de desenvolupar-se plenament i aconseguir el seu màxim potencial. Els serveis socials són un pilar fonamental per aconseguir aquest objectiu, i cal protegir-los, enfortir-los i reconèixer la seva vàlua en el nostre teixit social.

Juntes podem construir una societat justa, solidària i compromesa amb el benestar de tots els seus membres.

 

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
31 de maig de 2023