El passat 1 de juny, una representació del CEESC, formada per Albert Font-Tarrés, vicepresident, Olga Giner, tresorera, Sonia Cabanillas, membre del col·lectiu de Protecció a la infància i l’adolescència i Xavi Campos, gerent, s’ha reunit amb Ester Sara Cabanes, directora de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

Després de més d’un any sense haver-nos-hi trobat i de diversos mesos demanant una reunió, la trobada es va desenvolupar amb un to cordial i obert a la col·laboració. Tenint com a objectiu principal aconseguir un acord per establir un diàleg estable i continuat amb la Direcció. I és que considerem primordial que la veu dels professionals de l’educació social estigui present i es tingui en compte per la DGAIA.

Després d’aquests mesos en què no hi ha hagut una relació fluida amb la Direcció, en aquesta primera reunió, s’ha fet un repàs dels principals temes que ens ocupen: les conseqüències per als professionals en l’externalització dels serveis, les situacions de violència als llocs de treball, les dificultats que es troben a l’hora d’obrir centres residencials als municipis, la participació d’infants i joves als centres de protecció o la prova pilot del programa d'acolliment familiar especialitzat d'especial preparació.

Ja concretant una mica més, hem parlat del model Barnahus, la Unitat integrada d'atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals. Aquesta unitat funciona des del 2020 al Complex Educatiu de Tarragona, desenvolupat per un equip pluridisciplinari format en l'atenció a nens, nenes i adolescents de 0 a 18 anys que han patit violència sexual. Fins ara, aquest centre de Tarragona funciona com a prova pilot, amb la voluntat d'estendre's per tot el territori.  Des del CEESC hem advertit que s’hi hauria d’incloure la figura de l’educador/a social, que actualment no hi és present. 

L’any 2022 vam organitzar la Càpsula “Barnahus, la casa que protegeix els infants”, en la qual Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, va comentar “és necessari que es trobi el lloc de l’educador social dins d’aquest model, sobretot amb la futura inversió en Barnahus a Catalunya.”

Per defensar aquesta visió des del CEESC farem arribar a la DGAIA la proposta de les funcions que els professionals de l’educació social haurien de dur a terme a un Barnahus, a banda de fer una visita al Barnahus de Tarragona durant el mes de juliol per conèixer el model de primera mà.

Ens emplacem al proper mes de setembre a una reunió amb Cabanes, en la que farem una proposta de temes concrets per tal de tenir un abordatge més tècnic, amb la voluntat de tenir un calendari de trobades regulars per tal de donar resposta als reptes de la infància i l'adolescència i el paper que hi té l'educació social.