Recentment ens hem reunit amb Josep Maria Forné i Febrer, director de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA). 

Partim del reconeixement d'un distanciament institucional que no te raó de ser i que coincidim en voler reprendre.

L'acolliment familiar és un repte social molt gran, per això accepten de grat establir un calendari de trobades de treball per tal d’imaginar junts el futur model d’acolliment, més enllà del projecte pilot que s’està desenvolupant actualment.

Aquest projecte, que té una durada prevista fins al desembre de 2024, consisteix en què famílies amb una formació especialitzada acullin infants i adolescents tutelats amb problemes de conducta o de salut mental. En les famílies d’aquest projecte pilot, almenys una persona del nucli ha de disposar d'un títol de la branca psicològica, pedagògica o sociosanitària, a més d'acreditar-ne dos anys d'exercici. La prova s’està duent a terme amb 16 nens i joves amb edats compreses entre els 7 i els 18 anys.

A partir de la valoració de l’experiència d’aquest pla pilot, s’haurà de veure com aquest model encaixa amb els altres mecanismes d’acollida ja existents.

Si bé les reunions tècniques se'ns proposen per tal de plantejar opcions de cooperació a nivell d'assessorament o de formació, la voluntat del CEESC va més enllà d'això i pretén qüestionar i repensar el sistema de protecció actual d'una manera estructural i, en concret, el paper preeminent que hi haurien de tenir les opcions d'acollida. Cal una revisió del sistema que posi els infants i adolescents al centre; des del CEESC hi podem aportar la nostra expertesa per tal de fer-ho amb la resta d’agents implicats.

Actualment, segons l’Informe estadístic d’abril de la DGAIA, hi ha un total de 8.548 infants i adolescents tutelats a Catalunya. D'aquests, 3.635 (el 42,5%) estan en famílies i 4.859 (56,8%) en acolliments residencials.