Davant del nombre creixent de morts per violència masclista, el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya volem condemnar qualsevol tipus de violència masclista.

Els feminicidis són la punta de l’iceberg d’una problemàtica estructural de la nostra societat. Segons dades oficials, aquest 2023 hem de lamentar 9 feminicidis a Catalunya.

La violència de gènere és una xacra que afecta greument la nostra societat i que no té lloc en un món just i igualitari. Els crims de violència masclista, ja siguin agressions físiques, violacions, assetjament, control coercitiu o qualsevol altre acte de violència basat en el gènere, són profundament condemnables. Aquestes accions no només infringeixen el dret fonamental a la seguretat i a la integritat física i emocional de les dones, sinó que també són una violació flagrant dels drets humans i de la igualtat entre homes i dones.

És imperatiu que la societat en conjunt prengui consciència d'aquesta problemàtica i s'uneixi per posar fi a aquest patiment inacceptable. Tots hem de treballar conjuntament per erradicar la violència masclista.

L'educació social és una eina clau per combatre aquesta problemàtica des de l’arrel ajudant a construir una cultura que rebutgi la violència masclista i que promogui una relació respectuosa, equitativa i lliure de prejudicis de gènere. Des de la nostra professió treballem pel canvi social. Treballem i treballarem en la defensa dels drets de les dones per avançar en la construcció d’una societat més justa, democràtica, pacífica, lliure i que garanteixi els drets fonamentals de totes les persones.